Valmet is the leading global developer and supplier of technologies, automation and services for the pulp, paper and energy industries. We aim to become the global champion in serving our customers.

Valmet's services cover everything from maintenance outsourcing to mill and plant improvements and spare parts. The strong technology offering includes pulp mills, tissue, board and paper production lines, as well as power plants for bio-energy production. Valmet's advanced automation solutions range from single measurements to mill wide turnkey automation projects.

Valmet's net sales in 2016 were approximately EUR 2.9 billion. Our 12,000 professionals around the world work close to our customers and are committed to moving our customers' performance forward - every day. Valmet's head office is in Espoo, Finland and its shares are listed on the Nasdaq Helsinki.

Read more www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal

Examensarbete i Göteborg: Förbättrad kondensatkvalitet från svartlutsindunstning

Business line: Pulp and Energy
Country: Sweden
Location: Gothenburg
Job description: Bakgrund
I utbyggnaden av SCA:s massafabrik i Östrand har Valmet levererat en ny indunstningsanläggning. Vid dimensioneringen av anläggningen har särskild vikt lagts vid integrationen av indunstningens in- och utgående strömmar mot angränsande processareor. Bland annat detta har gjort att indunstning och fiberlinje tillsammans har en energieffektivitet i världsklass. Examensarbetet handlar om utvärdering av en specifik del i integrationskonceptet.
Valmets globala teknikcentrum för indunstning finns i Göteborg. I teknologiavdelningen görs processkoncept och processdimensionering. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring av våra beräkningsverktyg och examensarbetet kan bidra till mer noggranna beräkningsresultat och kanske även till nya idéer om tekniska lösningar. Valmet är världsledande på indunstning av svartlut vilket gör att nya lösningar som tas fram i Sverige snabbt sprids ut över hela världen och gör stor nytta.

Uppgift
En sida av indunstningens integration mot massaprocessen är att producera kondensat av rätt renhet och temperatur så att de kan användas som tvättvatten i övriga delar av fabriken. Den huvudsakliga föroreningen i kondensaten är metanol och vid beräkningen av metanolhalten görs jämviktsberäkningar ungefär som i destillationsberäkningar. Avsikten med examensarbetet är att skapa underlag för förfinade metanolberäkningar.

Metodik
Arbetet skall börja med inläsning och därefter skall ett provtagningsprogram tas fram. Programmet skall genomföras och prover skall analyseras av ett externt lab. Utvärderingen skall göras genom jämförelse av de beräknade renheterna och de uppmätta.

Omfattning
30 poäng, gärna två personer tillsammans

Önskat startdatum
Så snart som möjligt
Requirements: Din bakgrund och kompetens: Pågående civilingenjörsutbildning i kemiteknik eller motsvarande, gärna med skogsindustriell inriktning.
We offer: Ett intressant ex-job och möjligheten att lära känna Valmet från insidan!
Additional information: Vill du veta mer? Kontakta Mathias Gourdon eller Martin Wimby på 031-50 11 00 för mer information.

Välkommen med din ansökan!

Back