Valmet is the leading global developer and supplier of technologies, automation and services for the pulp, paper and energy industries. We aim to become the global champion in serving our customers.

Valmet's services cover everything from maintenance outsourcing to mill and plant improvements and spare parts. The strong technology offering includes pulp mills, tissue, board and paper production lines, as well as power plants for bio-energy production. Valmet's advanced automation solutions range from single measurements to mill wide turnkey automation projects.

Valmet's net sales in 2016 were approximately EUR 2.9 billion. Our 12,000 professionals around the world work close to our customers and are committed to moving our customers' performance forward - every day. Valmet's head office is in Espoo, Finland and its shares are listed on the Nasdaq Helsinki.

Read more www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal

Inżynier ds. BHP

Business line: Automation
Country: Poland
Location: Gliwice
Job description: Valmet Automation dostarczający rozproszone systemy sterowania (DCS) dla sektora energetyki, papiernictwa i marine w Europie poszukuje inżyniera ds BHP. Będzie on pełnić istotną rolę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w biurze i hali produkcyjnej, ulokowanych w Gliwicach (70% czasu) jak również podczas prowadzenia prac na obiektach branży energetycznej, papierniczej, chemicznej i marynistycznej (30% czasu).
Do obowiązków inżyniera ds. BHP należy realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 r. w sprawie Służby BHP, w szczególności:
 Nadzór, koordynacja i prowadzenie inspekcji oraz szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 Opracowywanie wewnętrznych procedur, regulaminów i dokumentacji w zakresie BHP w tym bezpieczeństwa w zakresie PPOŻ i elektrycznego;
 Koordynacja zewnętrzna kontroli państwowych organów nadzoru, tj. Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej oraz nadzór nad wykonywaniem ich zaleceń.
Obowiązki inżyniera ds. BHP w zakresie prowadzonych przez spółkę prac obiektowych:
 Planowanie, koordynacja i nadzór nad pracami obiektowymi na bazie procedur BHP we współpracy z kierownikiem projektu, kierownikiem budowy i kierownikiem robót (w tym dokumentacja BHP);
 Bezpośrednia współpraca z osobami wskazanymi przez inwestora w zakresie BHP;
 Koordynacja działań w zakresie BHP pomiędzy firmą Valmet Automation i jej podwykonawcami na obiekcie;


Requirements:  Wyższe wykształcenie techniczne (elektryczne, chemiczne, energetyczne lub papiernicze);
 Wykształcenie w zakresie BHP zgodnie z aktualnymi wymogami prawa;
 Wiedza z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego I pożarniczego;
 5-10 lat doświadczenia w branży przemysłowej lub budowlanej z czego 1-2 lata w BHP;
 Uprawnienia SEP D,E;
 Znajomość języka polskiego na poziomie native speakera;
 Ze względu na międzynarodowy charakter organizacji inżynier BHP powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację;
 Jako dodatkowy atut traktowana będzie wiedza z zakresu systemów zarządzania (ISO 9001, 14001, 45001).
We offer: Stabilną, ciekawą i jednocześnie pełną wyzwań pracę w przyjaznym środowisku z możliwością rozwoju zawodowego i aktywnego udziału w licznych projektach, atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet socjalny w tym opiekę medyczną w Medicover oraz wsparcie przy relokacji. Prosimy o przesłanie CV w j.polskim i angielskim wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Back