TTY

Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 800 työntekijän ja 7 800 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja oppimisympäristöä, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uusi korkeakouluyhteisö aloittaa 1.1.2019. Lue lisää: Tampere3

Yliopisto-opettaja (tietojohtaminen, 2 tehtävää)

Tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorio (laboratory of industrial and information management) kehittää ja tuottaa ratkaisuja, tietoa ja osaamista kilpailukyvyn kehittämiseen teknologiakeskeisessä, muuttuvassa toimintaympäristössä.

Laboratorio tutkii teknologian mahdollistamien ja teknologiaa hyödyntävien systeemien (organisaatioiden ja organisaatioverkostojen) toimintaa, arvonluontia ja transformaatiota osana ympäröivää yhteiskuntaa kokonaisvaltaisesti, sosiaalis-teknis-taloudellis-ekologisena ilmiönä. Laboratorion tutkinto-ohjelmia ovat tuotantotalous, tietojohtaminen, kansainvälinen Business & Technology -maisteriohjelma ja Porin yksikön tuottama Johtamisen ja tietotekniikan maisteriohjelma.

Tehtäväkuvaus:

Tietojohtamisen yliopisto-opettajien keskeisenä tehtävänä on tietojohtamisen opintojaksojen suunnittelu ja toteuttaminen. Opetustehtävien lisäksi työhön sisältyy tietojohtamisen tutkimusta, mukaan lukien tieteellinen julkaisutyö, tutkimushankkeiden valmistelu ja täydentävän rahoituksen hakeminen, sekä muita yliopiston ja tiedeyhteisön toimintaan liittyviä tehtäviä.

Valinnoissa painotetaan erityisesti seuraavien aihepiirien tuntemusta ja kokemusta: 1) informaatioteknologian hyödyntämiseen liittyvien muutosprosessien johtaminen, 2) tietointensiivinen palvelutoiminta, tai 3) tietojohtaminen verkostoituneessa toimintaympäristössä. Lisäksi painotetaan valmiutta tietojohtamisessa sovellettavien tutkimusmenetelmien opettamiseen maisteri- ja jatko-opinnoissa. Toiseen haettavissa olevista yliopisto-opettajan tehtävistä liittyy Johtamisen ja tietotekniikan maisteriohjelman opetustyötä ja edellyttää täten opetusvalmiutta sekä Porissa että Tampereella. Toinen yliopisto-opettajan tehtävä sijoittuu Tampereelle.

Edellytykset:

Tehtäviin valittavilta henkilöiltä edellytetään vähintään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää opetustaitoa ja yliopistotasoista opetuskokemusta, hyviä yhteistyötaitoja, tieteellisiä näyttöjä tietojohtamisen alueelta sekä valmiutta opettaa myös englannin kielellä. Soveltuva tohtorin tutkinto katsotaan eduksi.

Tehtäviin valittavilta edellytetään lisäksi vähintään 10 opintopisteen verran yliopistopedagogisia tai niihin rinnastettavia opintoja. Ammatillisen opettajakoulutuksen suorittaminen katsotaan ansioksi. Mikäli valittavilla henkilöillä ei ole näitä opintoja suoritettuna työsuhteen alkaessa, opinnot tulee suorittaa kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta. TTY tarjoaa näitä opintoja henkilöstökoulutuksena.

Tarjoamme:

Tarjoamme näköalapaikan tietojohtamisen alan opetukseen ja tutkimukseen innostavassa, monitieteisessä ja kansainvälisessä yliopistossa. Tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorion tutkimus keskittyy organisaatioiden toiminnan kehittämiseen niiden toimialasta riippumatta, mikä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tehdä tiivistä yhteistyötä yritysten ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Palkkaus:

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Yliopisto-opettajan tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasolle 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika:

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Muuta huomioitavaa:

Tehtävät täytetään toistaiseksi alkaen 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan.

Tehtävät edellyttävät hyväksytysti annettua opetusnäytettä. Rekrytointiprosessin osana käytetään myös soveltuvuusarviointia.

Lisätietoja antaa:

Professori, tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorion vetäjä, Nina Helander, email nina.helander@tut.fi, puh. +358 50 4004275 ja professori, opetusvaradekaani Marko Seppänen, email marko.seppanen@tut.fi, puh. +358 40 5884080.

Hakuohjeet:

Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 4.5.2018. Liitä hakemukseen ansioluettelo sekä TTY:n mallin mukainen opetusportfolio.

Palaa