Artist

Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 800 työntekijän ja 7 800 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja oppimisympäristöä, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uusi korkeakouluyhteisö aloittaa 1.1.2019. Lue lisää: www.tampere3.fi

Yliopisto-opettaja (Automaatio ja Hydrauliikka)

Teknisten tieteiden tiedekunta on Tampereen teknillisen yliopiston puhtaasti tekniikkaan painottunut tiedekunta. Tiedekunnan rooli ja vaikutus yliopistolla on merkittävä, sillä se on henkilökunnan ja opiskelijoiden lukumäärällä mitattuna yliopiston toiseksi suurin tiedekunta.

TTI -tiedekunta kouluttaa kansainvälisiä, osaavia tekniikan alan asiantuntijoita teknisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmassa, kolmessa diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa, kahdessa kansainvälisessä maisteriohjelmassa sekä tekniikan tohtoreita teknisten tieteiden tohtoriohjelmassa. Tiedekunnassa on kolme laboratoriota automaatio ja hydrauliikka, kone- ja tuotantotekniikka sekä materiaalioppi.

Automaation ja hydrauliikan laboratorio on valtakunnallisesti merkittävä automaatioalan tekniikan kandidaattien, diplomi-insinöörien ja tekniikan tohtoreiden kouluttaja. Laboratorion opetus kattaa automaatiotekniikan perusopetuksen lisäksi pääaineet: Automaation tietotekniikka, Factory Automation and Industrial Informatics, Fluid Power Automation, Robotics, Systeemien hallinta ja Microsystems.

Tehtäväkuvaus:

Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu opettaminen Automaatiotekniikan tutkinto-ohjelman opintojaksoilla sekä suomeksi että englanniksi, opetuksen sisältöjen, toteutusten ja arviointien kehittäminen, opinnäytetöiden ohjaaminen, laboratoriotöiden kehittäminen ja ylläpito, laboratorion opetusresurssien koordinointi, tutkimustehtävissä toimiminen sekä mentorointi.

Edellytykset:

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää opetustaitoa, sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa. Tehtävää täytettäessä arvostetaan laajaa systeemi- ja säätöteorian, automaation systeemitekniikan, prosessien hallinnan ja systeemien analysoinnin tuntemusta ja niihin liittyvää opetus- ja tutkimuskokemusta. Arvostamme taitoa tuottaa opetusmateriaalia sekä kokemusta opetusteknologiasta ja digitaalisesta opetustuotannosta. Käytännön kokemus opetuksen tutkimus- ja kehittämishankkeista katsotaan tehtävän hoidon kannalta ansioiksi. Lisäksi kasvatustieteen, yliopistopedagogiikan ja kasvatuspsykologian tuntemus katsotaan hakijan eduksi.

Tarjoamme:

Tarjoamme valittavalle henkilölle näköalapaikan alan opetukseen ja tutkimukseen mielenkiintoisessa, monitieteisessä ja kansainvälisessä yliopistossa. Alan opetus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä saman opetusalan professorien kanssa, mikä mahdollistaa myös tutkimukseen osallistumisen.

Tampereen teknillinen yliopisto tarjoaa monipuoliset henkilöstöedut kuten kampusravintolapalvelut henkilökuntahintaan, hyvät työterveyspalvelut ja kattavat liikuntapalvelut kampuksella. Lue lisää henkilöstöetuuksista täältä.

Palkkaus:

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Yliopisto-opettajan tehtävät asettuvat vaativuustasoille 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika:

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Muuta huomioitavaa:

Tehtävä täytetään toistaiseksi, alkaen viimeistään 1.8.2018 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä edellyttää hyväksyttyä opetustaidon arviointia, joka tehdään osana rekrytointiprosessia.

Lisätietoja antaa:

Prof. Matti Vilkko, matti.vilkko (at) tut.fi

Hakuohjeet:

Jätäthän hakemuken TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 29.4.2018.

Liitäthän hakemuksen mukaan myös:

Palaa