Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Tutkimusapulainen (kesätyö), 12-15 tehtävää

kesätyöt

Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Biolääketieteen tekniikan tiedekunta kuuluu osaksi BioMediTech-yhteisöä, joka on monitieteinen TTY:n ja Tampereen yliopiston yhteinen biotieteiden ja lääketieteen tekniikan instituutti. BioMediTechin tutkimus ja opetus keskittyy solu- ja molekyylibiologiaan, genetiikkaan, biosensoreihin, laskennallisiin järjestelmiin ja regeneratiiviseen lääketieteeseen. Instituutti tarjoaa monitieteisen tutkimusympäristön sekä uusien innovaatioiden ja liiketoiminnan tuen. TTY:n Biolääketieteen tekniikan tiedekuntaa johtaa Professori Minna Kellomäki.

TTY:n tutkimusryhmien ydinosaamisalueita ovat biofysiikka, signaalinkäsittely ja kuvantaminen, biomateriaalit ja kudosteknologia, sensoriteknologia ja biomittaaminen sekä laskennallinen neurotiede. BioMeditechissä tämä osaaminen yhdistyy lääketieteen, biologian ja käyttäytymistieteiden osaamisalueisiin saaden aikaan keksintöjä ja ratkaisuja terveyden ja hyvinvoinnin sarall

Tehtäväkuvaus:

Biolääketieteen tekniikan tiedekunta hakee tutkimusapulaisia kesätyöntekijöiksi (12-15 tehtävää) tutkimusryhmiinsä. Lue tarkemmat tiedot tutkimusryhmistä sekä ohjeet hakemuksen jättämiseksi www.tut.fi/openpositions.

Tehtävän otsikko on: "Research assistants (summer trainees), 12-15 positions"

Hakuaika päättyy 26.3.2018.

Palaa