Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Tohtorikoulutettava (Digital twin analytics of industrial machine systems)

Teknisten tieteiden tiedekunta on Tampereen teknillisen yliopiston puhtaasti tekniikkaan painottunut tiedekunta. Tiedekunnan rooli ja vaikutus yliopistolla on merkittävä, sillä se on henkilökunnan ja opiskelijoiden lukumäärällä mitattuna yliopiston toiseksi suurin tiedekunta.

TTI -tiedekunta kouluttaa kansainvälisiä, osaavia tekniikan alan asiantuntijoita teknisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmassa, kolmessa diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa, kahdessa kansainvälisessä maisteriohjelmassa sekä tekniikan tohtoreita teknisten tieteiden tohtoriohjelmassa. Tiedekunnassa on kolme laboratoriota automaatio ja hydrauliikka, kone- ja tuotantotekniikka sekä materiaalioppi.

Automaation ja hydrauliikan laboratorion tutkimus painottuu digitaalihydrauliikaan, liikkuviin älykkäisiin työkoneisiin, etäoperointiin, liikkuvaan robotiikaan, teollisuuden säätöjärjestelmien IT-arkkitehtuureihin, järjestelmien mallinnukseen ja optimointiin, mittaukseen ja säätöön sekä teollisuusautomaatioon. Yksikkö on Euroopan suurin akateeminen hydrauliikan tutkimuslaitos.

Tutkimusyhteistyökumppanit ovat pääasiassa automaatio-, tieto- ja tietoliikennetekniikan, prosessi- ja metsäteollisuuden sekä hydrauliikan alan yrityksiä. Tutkimusprojektit ovat tyypillisesti joko useamman vuoden kestäviä kehitysprojekteja tai lyhytkestoisempia projekteja kuten diplomityöt.

Automaation ja hydrauliikan laboratorion tutkimusryhmissä ja -hankkeissa työskentelee noin 100 tutkijaa ja tutkimusapulaista.

Lue tarkemmat tiedot tehtävästä ja ohjeet hakemuksen jättämiseksi osoitteesta:
www.tut.fi/openpositions

Tehtävän otsikko on "Doctoral Student (Digital twin analytics of industrial machine systems)"

Hakuaika päättyy 8.3.2018

Palaa