TTY

Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Tutkimusapulainen (DI-työ, tietoliikennetekniikka)

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laboratorio (ELT) on tunnettu tasokkaasta tekniikan tutkimuksesta ja opetuksesta, joilla on tiiviit yhteydet teollisuuden ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Monet tutkimusalat ovat tärkeässä roolissa teollisuuden ja koko yhteiskunnan digitalisaatiossa sekä kestävän kehityksen ja inhimillisen hyvinvoinnin turvaamisessa. Tutkimuksen laaja-alaisuus ja sen vuorovaikutus yhteiskuntaan kuuluvat ELT:n vahvuuksiin, samoin kuin laajat ja laadukkaat kansainväliset tutkimusyhteistyöverkostot sekä korkeatasoiset tutkimushankkeet.

Tehtäväkuvaus:

Haemme tutkimusapulaista (diplomityöntekijä) projektiin, jossa matkapuhelinverkon toimivuutta parannetaan dronen avulla poikkeustilanteissa. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka kaukana toimivista tukiasemista kauko-ohjattavassa lennokissa oleva puhelin saa vielä yhteyden, sekä millä korkeudella lennokin pitäisi tällöin olla. Työtehtävät sisältävät mittauksien suunnittelua ja suorittamista dronea lennättämällä, mittaustuloksien analysoimista, yritystapaamisia, sekä diplomityön kirjoittamisen aiheesta.

Edellytykset:

Diplomityövaiheessa oleva opiskelija, pääaineena mieluiten joko Wireless Communications tai Communications Systems and Networks. Tehtävä edellyttää hyvää ymmärrystä matkapuhelinverkkojen toiminnasta.

Tarjoamme:

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä monialaisessa tutkimusyhteistyöympäristössä uusissa nykyaikaisissa tutkimuslaboratorioissa. Ympäristö ja työtehtävä ovat erinomaiset myös kouluttautumiseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön ja verkottumiseen. Tutkimusprojektissa on mukana Elenia Oy. Työ tarjoaa siten hyvän mahdollisuuden tutustua yrityksen kanssa tehtävään tutkimus- ja tuotekehitystyöhön.

Palkkaus:

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tutkimusapulaisen tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökun-nan vaativuustasolle 1. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa pal-kanosaa, joka tutkimusapulaisilla perustuu opintopisteisiin.

Koeaika:

Tehtävässä on kolmen kuukauden koeaika.

Muuta huomioitavaa:

Tehtävä täytetään määräaikaisesti alkaen aikaisintaan maaliskuun 2018 puolivälissä ja kestäen 6 kk.

Lisätietoja antaa:

Prof. Mikko Valkama, sähköposti mikko.e.valkama@tut.fi, puh. 040 849 0756.

Hakuohjeet:

Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 4.3.2018.

Liitä hakemukseen (mieluiten pdf-muodossa):

  • CV

  • opintorekisteriote

  • saatekirje, jossa kerrot tämänhetkisestä tilanteestasi sekä listaat kurssit, jotka suoritat tämän kevään aikana (mikäli sinulla on tehtävän aiheesta harrastustaustaa, kuulisimme mielellämme myös siitä tarkemmin).

Palaa