TTY

Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Yliopistonlehtori (käyttäjäkokemus)

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta on hyvin kansainvälinen ja monitieteinen tiedeyhteisö. Tiedekunnassa tehdään sekä teknistieteellistä perustutkimusta että yhteiskuntaa nopeasti hyödyttävää soveltavaa tutkimusta. Kaikki tiedekunnan neljä laboratoriota tekevät kansainvälistä tutkimusta ja antavat siihen perustuvaa opetusta.

Tietotekniikan laboratorio kouluttaa tieteellisen tutkimuksen pohjalta tietotekniikan asiantuntijoita. Tutkimusaloja ovat ohjelmistotekniikka ja -tuotanto, sulautetut järjestelmät, tietokonetekniikka, tietoturva, pelillistäminen ja käyttäjäkokemus. Lisätietoja laboratoriosta ja sen tutkimusaloista sekä tiedekunnan tutkinto-ohjelmista.

Tehtäväkuvaus:

Robotiikka on voimakkaasti kehittyvä tutkimus- ja opetusalue TTY:n älykkäiden koneiden strategian mukaisesti. Yliopistonlehtorin tehtävässä korostuu robottien ja ihmisten vuorovaikutuksen opettaminen ja uusien tutkimustulosten nopea tuominen osaksi opetusta. Aiheeseen liittyvän opetuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ihmisten ja robottien välisestä vuorovaikutuksesta siten, että opiskelijat osaavat suunnitella käyttäjäkokemusta ja robottien mahdollisuuksia reagoida ihmisen toimintaan.

Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu opetuksen koordinointia ja kehittämistä, kokonaisvastuu vähintään kahdesta omasta kurssista sekä opinnäytetöiden ohjausta. Tehtävässä oletetaan toteutuvan 20%-30% tutkimusta opetustehtävien lisäksi, millä varmistetaan opetuksen työelämärelevanssi.

Edellytykset:

Tehtävä on opetuspainotteinen. Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tehtävässä edellytetään ihmiskeskeisen suunnittelun taitoja sekä tietämystä ihmisen ja robottien välisestä vuorovaikutuksesta, jotta vuorovaikutteisia robotteja voidaan kehittää mm. tekoälyä hyödyntämällä. Eduksi katsotaan tietämys psykologiasta ja sen soveltamisesta ihmisen ja teknologian rajapinnassa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sekä suomen että englannin kielen sujuvaa hallitsemista, alan tutkimusmenetelmien tuntemusta ja hyvää organisointikykyä.

Tehtävään valittavalta edellytetään vähintään 10 opintopisteen verran yliopistopedagogisia opintoja tai niihin rinnastettavia opintoja. Mikäli valittavalla henkilöllä ei ole näitä opintoja suoritettuna työsuhteen alkaessa, opinnot tulee suorittaa kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta. TTY tarjoaa opettajilleen näitä opintoja henkilöstökoulutuksena.

Tarjoamme:

Tarjoamme valittavalle henkilölle näköalapaikan alan opetukseen ja tutkimukseen mielenkiintoisessa, monitieteisessä ja kansainvälisessä yliopistossa. Alan opetus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä saman opetusalan professorien kanssa, mikä mahdollistaa myös tutkimukseen osallistumisen.

Palkkaus:

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Yliopistonlehtorin tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasoille 6-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika:

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Muuta huomioitavaa:

Tehtävä täytetään toistaiseksi, alkaen 1.3.2018 tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian tämän jälkeen. Tehtävä edellyttää hyväksyttyä opetustaidon arviointia, joka tehdään osana rekrytointiprosessia.

Lisätietoja antaa:

Lisätietoja antaa laboratorion vetäjä, professori Timo Hämäläinen, p. 040 849 0777, sähköposti timo.d.hamalainen@tut.fi.

Hakuohjeet:

Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 19.2.2018.

Liitä hakemukseen TENK:n mallin mukainen CV sekä TTY:n mallin mukainen opetusportfolio.

Palaa