TTY

Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja (tietokonetekniikka)

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta on hyvin kansainvälinen ja monitieteinen tiedeyhteisö. Tiedekunnassa tehdään sekä teknistieteellistä perustutkimusta että yhteiskuntaa nopeasti hyödyttävää soveltavaa tutkimusta. Kaikki tiedekunnan neljä laboratoriota tekevät kansainvälistä tutkimusta ja antavat siihen perustuvaa opetusta.

Tietotekniikan laboratorio kouluttaa tieteellisen tutkimuksen pohjalta tietotekniikan asiantuntijoita. Tutkimusaloja ovat ohjelmistotekniikka ja -tuotanto, sulautetut järjestelmät, tietokonetekniikka, tietoturva, pelillistäminen ja käyttäjäkokemus. Lisätietoa laboratoriosta sekä sen tutkimusaloista löydät täältä.

Tehtäväkuvaus:

Tietotekniikan laboratorio vastaa TTY:n digitaali- ja tietokonetekniikan opetuksesta ja tutkimuksesta. Digitalisaation myötä tietokoneet ovat tulleet arkipäivän perustaksi, jonka varaan kaikki palvelut rakentuvat. Uudet suunnittelumenetelmät ja työkalut helpottavat digitaalilogiikka- ja prosessoripohjaisten laitteiden tekemistä entistä korkeampia abstraktiotasoja hyödyntämällä.

Uudistamme voimakkaasti digitaalitekniikan kursseja ja haemme sitä suunnittelemaan ja toteuttamaan yliopisto-opettajaa tai yliopistonlehtoria. Tehtävään kuuluu opetuksen suunnittelua ja kehittämistä, kokonaisvastuu vähintään kahdesta omasta kurssista ja panostusta harjoitustöiden kehittämiseen opintokokonaisuuksiin kuuluville kursseille. Yliopistonlehtorin tehtävässä oletetaan toteutuvan lisäksi opinnäytetöiden ohjausta ja 20%-30% tutkimusta opetustehtävien lisäksi.

Edellytykset:

Tehtävä on opetuspainotteinen. Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa digitaali- ja tietokonetekniikan tutkintoa, yliopistonlehtorin tehtävään tohtorin tutkintoa ja yliopisto-opettajan tehtävään ylempää korkeakoulututkintoa. Tehtävä edellyttää kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sekä suomen että englannin kielen sujuvaa hallitsemista, alan työmenetelmien tuntemusta ja hyvää organisointikykyä.

Tehtävään valittavalta edellytetään vähintään 10 opintopisteen verran yliopistopedagogisia opintoja tai niihin rinnastettavia opintoja. Mikäli valittavalla henkilöllä ei ole näitä opintoja suoritettuna työsuhteen alkaessa, opinnot tulee suorittaa kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta. TTY tarjoaa opettajilleen näitä opintoja henkilöstökoulutuksena.

Tarjoamme:

Tarjoamme valittavalle henkilölle näköalapaikan alan opetukseen ja tutkimukseen mielenkiintoisessa, monitieteisessä ja kansainvälisessä yliopistossa. Alan opetus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä saman opetusalan professorien kanssa, mikä mahdollistaa myös tutkimukseen osallistumisen.

Palkkaus:

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Yliopistonlehtorin tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasoille 6-7 ja yliopisto-opettajan tehtävät vaativuustasoille 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika:

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Muuta huomioitavaa:

Tehtävä täytetään toistaiseksi, alkaen 1.3.2018 tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian tämän jälkeen. Tehtävä edellyttää hyväksyttyä opetustaidon arviointia, joka tehdään osana rekrytointiprosessia.

Lisätietoja antaa:

Lisätietoja antaa laboratorion vetäjä, professori Timo Hämäläinen, p. 040 849 0777 , sähköposti timo.d.hamalainen@tut.fi.

Hakuohjeet:

Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 19.2.2018.

Liitä hakemukseen TENK:n mallin mukainen CV sekä TTY:n mallin mukainen opetusportfolio.

Palaa