TTY

Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Tohtorikoulutettava (elektroniikka)

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laboratorio (ELT) on tunnettu tasokkaasta tekniikan tutkimuksesta ja opetuksesta, joilla on tiiviit yhteydet teollisuuden ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Monet tutkimusalat ovat tärkeässä roolissa teollisuuden ja koko yhteiskunnan digitalisaatiossa sekä kestävän kehityksen ja inhimillisen hyvinvoinnin turvaamisessa. Tutkimuksen laaja-alaisuus ja sen vuorovaikutus yhteiskuntaan kuuluvat ELT:n vahvuuksiin, samoin kuin laajat ja laadukkaat kansainväliset tutkimusyhteistyöverkostot sekä korkeatasoiset tutkimushankkeet.

Tehtäväkuvaus:

Haemme tohtorikoulutettavaa Tekes- ja teollisuusrahoitteiseen projektiin ”Puhdasta energiaa ympäristöstä energianlouhinnalla”. Tämän työn tavoitteena on kehittää tekniikoita ja menetelmiä, joilla kerätään sähkömagneettista energiaa ympäristössä tapahtuvista muutoksista kuten värähtelystä, mekaanisesta liikkeestä ja lämpötilaeroista sekä RF-signaaleista (energianlouhinta). Tällä tavoin saadaan uusiutuvaa ja saasteetonta energiaa elektroniikan käyttövoimaksi. Saasteettoman ja uusiutuvan energian kerääminen ympäristön paikallisista muutoksista on tulossa entistä tärkeämmäksi, koska paikallinen energiantarve kasvaa. Esimerkiksi langaton tiedonsiirto, tietojenkäsittely, elektroniikka, mittaustekniikat ja automaatio lisääntyvät jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla. Kehitettävät energianlouhintatekniikat perustuvat materiaalien sähköisiin, magneettisiin, mekaanisiin ja termodynaamisiin ominaisuuksiin. Energianlouhinnalla katsotaan olevan suuri kaupallinen potentiaali käytännön sovelluksissa.

Tehtävä sisältää mm.:

  • laiterakentamista

  • mittausantureiden suunnittelua ja valmistusta

  • elektroniikan suunnittelua ja valmistusta

  • sulautettujen järjestelmien sovelluksia

Tehtävä määritellään yksityiskohtaisemmin hakijan kokemuksen ja osaamisen perusteella.

Edellytykset:

Tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (DI / MSc) ja opintoja vaihtoehtoisesti elektroniikassa, tietotekniikassa tai automaatiossa. Otamme huomioon myös tänä keväänä ylempään korkeakoulututkintoon valmistuvat hakijat.

Edellytämme, että valittava henkilö joko jo on TTY:n jatko-opiskelija tai hakeutuu TTY:n jatko-opiskelijaksi mahdollisimman pian.

Tehtävään edellytetään myös kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tutkimussuunnitelma tehdään työsuhteen alussa.

Tarjoamme:

Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä monialaisessa tutkimusyhteistyöympäristössä uusissa nykyaikaisissa tutkimuslaboratorioissa. Ympäristö ja työtehtävä ovat erinomaiset myös kouluttautumiseen sekä kansainväliseen yhteistyöhön ja verkottumiseen. Tutkimusprojektissa on mukana kahdeksan suomalaista yritystä. Työ tarjoaa siten hyvän mahdollisuuden tutustua yritysten kanssa tehtävään tutkimus- ja tuotekehitystyöhön.

Palkkaus:

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tohtorikoulutettavan tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasoille 1-4. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika:

Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Muuta huomioitavaa:

Tehtävä täytetään määräaikaisesti alkaen aikaisintaan 1.3.2018 ja päättyen 31.12.2018. Tehtävä sijaitsee Tampereella.

Lisätietoja antaa:

Prof. Pekka Ruuskanen, sähköposti pekka.ruuskanen@tut.fi, puh. 040 826 2848.

Hakuohjeet:

Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 22.2.2018.

Liitä hakemukseen seuraavat asiakirjat, mieluiten pdf-muodossa:

  • CV
  • tutkintotodistus ja/tai opintorekisteriote
  • saatekirje, jossa kerrot tämänhetkisestä tilanteestasi.

Palaa