TTY

Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on noin 1700 työntekijän ja yli 8000 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. TTY:n visio on olla edelläkävijä tekniikan alan korkeakouluopetuksessa, digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisessä sekä opetusmenetelmien kehittämisessä. Kehitämme opetusta vastaamaan tekniikan opiskelijoiden uusia oppimistapoja ja työelämän vaatimuksia. Tekniikan pedagogiikan yliopistonlehtorin tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden toimia keskeisessä roolissa alaan liittyvässä opetuksessa ja tutkimuksessa.

Yliopistonlehtori (tekniikan pedagogiikka)

Tehtäväkuvaus:

Tekniikan pedagogiikan yliopistonlehtorin tehtävään kuuluu antaa tutkimukseen perustuvaa opetusta, harjoittaa tieteellistä tutkimusta, osallistua yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä osallistua ulkoisen rahoituksen hakemiseen tutkimus- ja kehittämishankkeille.

Tekniikan pedagogiikan yliopistonlehtorin tehtävänä on tekniikan alan opetuksen tutkimusperustainen kehittäminen, koulutus- ja opetustehtävät TTY:n sisäisissä korkeakoulupedagogisissa koulutuksissa ja matemaattisten aineiden DI-opettajakoulutuksessa sekä opinnäytetöiden ohjaus.

Edellytykset:

Tehtävä on opetuspainotteinen. Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa, kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja näkemystä opetuksen kehittämiseen. Tehtävään sopiva koulutustausta voi olla esimerkiksi tekniikan alalta tai kasvatus- tai käyttäytymistieteistä. Tehtävään valittavan tutkimusala voi suuntautua esimerkiksi yliopisto/korkeakoulupedagogiikkaan, tekniikan pedagogiikkaan tai opetusteknologiaan ja siihen liittyvään pedagogiikkaan.

Tehtävään hakeneiden henkilöiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon opetuskokemus, pedagogiset ansiot kuten opetusmateriaalien kehittäminen ja muut opetustoimessa saavutetut ansiot, sekä tieteelliset ansiot ja profiloituminen. Tehtävää täytettäessä arvostetaan kokemusta tekniikan alan opetuksen kehittämisestä sekä tieteellistä työskentelyä tohtorin tutkinnon jälkeen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sekä suomen että englannin kielen sujuvaa hallitsemista. Tehtävään valittavalta edellytetään vähintään 60 opintopisteen laajuisia pedagogisia opintoja.

Tarjoamme:

Tarjoamme idearikkaalle opetuksen kehittäjälle ja tutkijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden luoda uudenlaisia opetusmenetelmiä tekniikan alan yliopisto-opetukseen, edistää tekniikan alan korkeakoulutuksen tutkimusta kansainvälisesti ja viedä tutkimustuloksia käytäntöön opetuksen kehittämisessä. Tehtävään liittyvä opetus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä tekniikan pedagogiikan professorin ja oppimisen tuen henkilöstön kanssa.

Palkkaus:

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Yliopistonlehtorin tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasoille 6-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika:

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Muuta huomioitavaa:

Tehtävä täytetään toistaiseksi, alkaen 01.08.2018 tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian tämän jälkeen. Tehtävä edellyttää hyväksytysti annettua opetusnäytettä. Rekrytointiprosessin osana käytetään myös soveltuvuusarviointia.

Lisätietoja antaa:

Tekniikan pedagogiikan professori Petri Nokelainen (petri.nokelainen@tut.fi, +358 40 557 4994) ja opetusvararehtori Petri Suomala (petri.suomala@tut.fi, +358 40 591 8044).

Hakuohjeet:

Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 01.03.2018.

Liitä hakemukseen TENK:n mallin mukainen ansioluettelo, OKM:n jaottelun mukainen julkaisuluettelo (korosta viisi tehtävän kannalta merkittävintä julkaisua) sekä TTY:n mallin mukainen opetusportfolio ”Teaching portfolio (Pilot version 2017)”. Hakemuksen liitteet laaditaan suomen kielellä.

Palaa