Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Tutkimusapulainen (kesäharjoittelijoita fysiikan laboratorion kaikkiin tutkimusryhmiin)

Haemme kesäharjoittelijoiksi innokkaita 1-n vuosikurssin opiskelijoita, joille eduksi katsotaan kunnialla suoritettuja opintoja mm. fysiikasta, kemiasta, energiatekniikasta ja/tai materiaalitekniikasta. Tarjoamme sekä kokeellisia että laskennallisia työtehtäviä sekä mahdollisuuden uuden oppimiseen sekä haasteita ensimmäisistä päivistä lähtien. Kesäharjoittelijan tehtävästä on mahdollisuus jatkaa diplomityöhön ja tutkijanuralle. Fysiikan laboratorion tutkimustoiminnan painepistealueita ovat aerosolifysiikka ja laskennallinen fysiikka. Tutkimusta tehdään monilla eri aihealueilla, joihin kuuluvat mm. ympäristötieteet, materiaalifysiikka, biofysiikka ja numeeriset algoritmit. Laboratorion periaatteena on toimia tasapainoisesti sekä perustutkimuksen että teollisten sovellutusten kehittämisen parissa. Fysiikan laboratorio toimii myös tiiviissä tutkimus- ja opetusyhteistyössä fotoniikan laboratorion kanssa.

Lisätietoa laboratorion toiminnasta löydät:

http://www.tut.fi/fi/tutkimus/tutkimusalat/fysiikka/index.htm

Tehtäväkuvaus:

Fysiikan laboratoriossa on haettavana 5-10 kesäharjoittelupaikkaa aerosolifysiikan ja laskennallisen fysiikan tutkimusalueilta. Tutkimusapulaiset tulevat työskentelemään osana tutkimusryhmää monipuolisissa tutkimusta avustavissa tehtävissä.

Aerosolifysiikka

Aerosolifysiikalla kehitetään aerosolien mittausmenetelmiä, tutkitaan liikenteen ja energiantuotannon hiukkaspäästöjä sekä hiukkasten käyttäytymistä ja vaikutuksia ilmakehässä, lisäksi kehitetään nanohiukkasten ja nanorakenteisten pintojen valmistusta sekä ominaisuuksia

Hakukohde: Aerosolifysiikka

Laskennallinen fysiikka

Laskennallisen fysiikan tutkimusalueella toimii viisi tutkimusryhmää. Tehtävä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua siihen, miten tietokonesimulaatioiden avulla voidaan mm. kehittää lääkeaineita sydän- ja verisuonisairauksien hoitoon, kehittää uusia materiaaleja esimerkiksi muistipiireihin ja suprajohteisiin, sekä tutkia aineiden ja pintojen rakenteita ja ominaisuuksia.

Hakukohde: Laskennallinen fysiikka Tarkennathan myös, mihin ryhmään mieluiten haluaisit harjoitteluun:

  • Biologinen fysiikka
  • Materiaalit ja molekyylimallinnus
  • Monimutkaisten materiaalien spektroskopia
  • Elektronirakenneteoria
  • Kvanttikontrolli ja -dynamiikka.
Edellytykset:

Tutkimusapulaisen tehtävään edellytetään soveltuvia teknillisen luonnontieteen opintoja. Hakijalta edellytetään myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä työskennellä kansainvälisessä työympäristössä. Tarjoamme: Harjoittelupaikka tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutustua fysiikan tutkimustoimintaan ja tieteelliseen tutkimustyöhön. Tutkimusapulaisen tehtävä on toiminut monelle luonnollisena ponnahduslautana diplomityölle ja mahdollisille jatko-opinnoille.

Tarjoamme:

Harjoittelupaikka tarjoaa hyvän mahdollisuuden tutustua fysiikan tutkimustoimintaan ja tieteelliseen tutkimustyöhön. Tutkimusapulaisen tehtävä on toiminut monelle luonnollisena ponnahduslautana diplomityölle ja mahdollisille jatko-opinnoille.

Palkkaus:

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tutkimusapulaisen tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasolle 1. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka tutkimusapulaisilla perustuu suoritettuihin opintopisteisiin.

Koeaika:

Tehtävässä on yhden kuukauden (1 kk) koeaika.

Muuta huomioitavaa:

Samalla hakemuksella on mahdollista hakea useampaa avoinna olevaa harjoittelupaikkaa. Hakijaa pyydetään priorisoimaan hakukohteet valintaa varten. Ensimmäiseksi priorisoitujen hakukohteiden osalta valintapäätökset tullaan tekemään helmikuun aikana. Ensimmäisellä kierroksella valitsematta jääneet hakijat siirtyvät automaattisesti toiselle hakukierrokselle, jossa tehdään valinnat toissijaiseksi merkittyjen priorisointien mukaisesti.

Lisätietoja antaa:

Lisätietoja tutkimusaloista ja tutkimusryhmissä tarjolla olevista harjoittelupaikoista:

  • Aerosolifysiikka: professori Jorma Keskinen (jorma.keskinen@tut.fi)
  • Laskennallinen fysiikka: professori Esa Räsänen (esa.rasanen@tut.fi)

Hakuprosessiin liittyviä lisätietoja antaa: Ari Laitinen, ari.laitinen@tut.fi

Hakuohjeet:

Tätä tehtävää haetaan englanninkielisen hakulomakkeen kautta. Työpaikkailmoitus löytyy Tutkan englanninkielisiltä sivuilta www.tut.fi/openpositions

Tehtävänimike on Research assistant (summer trainees to all Physics groups).

Hakuaika tehtävään päättyy 19.2.2018.

Liitä hakemukseesi CV tai ansioluettelo sekä opintorekisteriote pdf-muodossa. Merkitse sähköiselle hakemuslomakkeelle mille tutkimusalueelle tai mihin ryhmään ensisijaisesti olet hakemassa kohtaan (priorisointi, 1. sija) ja missä muissa ryhmissä olisit kiinnostunut työskentelemään, jos et tule valituksi ensisijaiseen toiveeseesi (priorisointi, muut).

Palaa