Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Väitöskirjatutkijan tehtävä monikudosmallintamisen huippuyksikössä (CoEBoc)

Biolääketieteen tekniikan tiedekunta on monialainen biolääketieteen tekniikan ja terveysteknologian tutkimuksen ja opetuksen korkeatasoinen yksikkö. Yli 140 hengen tiedekunta vastaa tutkimuksesta ja opetuksesta biokuvantamisen, biomateriaalien, biomittausten, biosensoreiden ja biorobotiikan, henkilökohtaisten terveystekniikoiden, kokeellisen ja laskennallisen biotieteen ja solu- ja kudosteknologian aloilla.

Biolääketieteen tekniikan tiedekunta tekee merkittävää soveltavaa ja perustutkimusta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tiedekunta edistää korkeatasoista tutkimusta, josta syntyy myös uusia innovaatioita ja yritystoimintaa.

Biolääketieteen tekniikan tiedekunta tekee tiivistä yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa yliopistojen yhteisen BioMediTech Instituutin kautta tuoden yhteen monitieteellisen biotieteiden ja biolääketieteen tekniikan osaamisen. BioMeditechissä tiedekunnan tutkimusosaaminen yhdistyy lääketieteen, biologian ja käyttäytymistieteiden osaamisalueisiin saaden aikaan uusia innovaatioita ja ratkaisuja terveyden ja hyvinvoinnin alueilla.

Monikudosmallintamisen huippuyksikön tavoitteena on verkottaa kantasolu- tai kudosviljelmiä toisiinsa soluviljellyillä verisuonituksilla ja hermotuksella ja integroida tämä Body-on-Chip -konsepti teknologiseen ympäristöön, jolla solujen ja kudosten toimintaa voidaan monitoroida, kuvantaa ja näiden toimintaa ja kasvuolosuhteita säädellä reaaliaikaisesti. Tutkimuksessa hyödynnetään huippuyksikön tutkijoiden laajapohjaista osaamista solu- ja kudosbiologian, biomateriaalien, anturitekniikan, mikrosysteemien, kuvantamisen ja biomallintamisen osa-alueilla. Huippuyksikössä tuotetaan merkittävää uutta osaamista, esimerkiksi ymmärrystä kudosten yhteistoiminnasta viljelyolosuhteissa, yhdistelmäkudosten in vitro -rakentamista sekä niiden toimintojen ohjaamista. Tavoitellulla biologiaa ja keinotekoisia rakenteita yhdistävällä konseptilla pyritään muun muassa tehostamaan lääkeainekehitystä ja tuottamaan henkilökohtaisia hoitoja.Huippuyksikössä ovat mukana Minna Kellomäen (TTY), Katriina Aalto-Setälän (TAY), Jari Hyttisen (TTY), Pasi Kallion (TTY), Susanna Miettisen (TAY) ja Susanna Narkilahden (TAY) tutkimusryhmät.
Tehtäväkuvaus: Haemme monikudosmallintamisen huippuyksikköön tohtorikoulutettavaa joko 3D-skaffoldit (polymeeri tai polymeeripohjainen komposittiit) tai pintafunktionalisointi -kehitykseen.

Edellytykset: Hakijalta edellytämme soveltuvaa maisterin tutkintoa tutkimusteemaan liittyvältä relevantilta alalta. Hakijoilta edellytämme osaamista polymeerikemiasta, biomateriaaleista, materiaalitieteestä ja/tai kudosteknologiasta.
Hakuohjeet: Lue tarkemmat tiedot tehtävästä ja ohjeet hakemuksen jättämiseksi osoitteesta:
www.tut.fi/openpositions

Tehtävän otsikko on "Fixed-term Doctoral Researcher at the Centre of Excellence in Body-on-Chip Reasearch (CoEBoC)"

Hakuaika päättyy 1.3.2018.

Palaa