Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Kolme määräaikaista tutkijatohtorin tehtävää monikudosmallintamisen huippuyksikössä (CoEBoc)

Biolääketieteen tekniikan tiedekunta on monialainen biolääketieteen tekniikan ja terveysteknologian tutkimuksen ja opetuksen korkeatasoinen yksikkö. Yli 140 hengen tiedekunta vastaa tutkimuksesta ja opetuksesta biokuvantamisen, biomateriaalien, biomittausten, biosensoreiden ja biorobotiikan, henkilökohtaisten terveystekniikoiden, kokeellisen ja laskennallisen biotieteen ja solu- ja kudosteknologian aloilla.

Biolääketieteen tekniikan tiedekunta tekee merkittävää soveltavaa ja perustutkimusta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tiedekunta edistää korkeatasoista tutkimusta, josta syntyy myös uusia innovaatioita ja yritystoimintaa.

Biolääketieteen tekniikan tiedekunta tekee tiivistä yhteistyötä Tampereen yliopiston kanssa yliopistojen yhteisen BioMediTech Instituutin kautta tuoden yhteen monitieteellisen biotieteiden ja biolääketieteen tekniikan osaamisen. BioMeditechissä tiedekunnan tutkimusosaaminen yhdistyy lääketieteen, biologian ja käyttäytymistieteiden osaamisalueisiin saaden aikaan uusia innovaatioita ja ratkaisuja terveyden ja hyvinvoinnin alueilla.

Monikudosmallintamisen huippuyksikön tavoitteena on verkottaa kantasolu- tai kudosviljelmiä toisiinsa soluviljellyillä verisuonituksilla ja hermotuksella ja integroida tämä Body-on-Chip -konsepti teknologiseen ympäristöön, jolla solujen ja kudosten toimintaa voidaan monitoroida, kuvantaa ja näiden toimintaa ja kasvuolosuhteita säädellä reaaliaikaisesti. Tutkimuksessa hyödynnetään huippuyksikön tutkijoiden laajapohjaista osaamista solu- ja kudosbiologian, biomateriaalien, anturitekniikan, mikrosysteemien, kuvantamisen ja biomallintamisen osa-alueilla. Huippuyksikössä tuotetaan merkittävää uutta osaamista, esimerkiksi ymmärrystä kudosten yhteistoiminnasta viljelyolosuhteissa, yhdistelmäkudosten in vitro -rakentamista sekä niiden toimintojen ohjaamista. Tavoitellulla biologiaa ja keinotekoisia rakenteita yhdistävällä konseptilla pyritään muun muassa tehostamaan lääkeainekehitystä ja tuottamaan henkilökohtaisia hoitoja.Huippuyksikössä ovat mukana Minna Kellomäen (TTY), Katriina Aalto-Setälän (TAY), Jari Hyttisen (TTY), Pasi Kallion (TTY), Susanna Miettisen (TAY) ja Susanna Narkilahden (TAY) tutkimusryhmät.
Tehtäväkuvaus: Haemme monikudosmallintamisen huippuyksikköön kolmea tutkijatohtoria mikrofluidistiikan kehitykseen Organ- ja Body-on-Chip -systeemeihin, kolmiulotteisen kuvantamisen kehitykseen tai 3D-skaffoldit (polymeeri tai polymeeripohjainen komposittiit) / pintafunktionalisointi.

Edellytykset: 1) Tutkijatohtori mikrofluidistiikan kehitykseen Organ- ja Body-on-Chip -systeemeihin. Hakijalta edellytämme soveltuvaa tohtorin tutkintoa huippuyksikölle relevantilta alalta, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä ja näyttöjä kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta aloilta mikrofluidistiikka, Bio-MEMS, biosensing, microfabrication, tai näitä sivuavilta aloilta.

2) Tutkijatohtori kolmiulotteisen kuvantamisen kehitykseen. Hakijalta edellytämme soveltuvaa tohtorin tutkintoa huippuyksikölle relevantilta alalta, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä ja näyttöjä kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta. Erityisesti painotamme osaamista 3D kuvantamisen, kuten rötgemikrotomografian tai 3D optisen kuvantamisen osaamista ja näihin liittyvän fysiikan tai biokemian erinomaista tuntemusta.

3) Tutkijatohtori 3D-skaffoldit (polymeeri tai polymeeripohjainen komposittiit) tai pintafunktionalisointi. Hakijalta edellytämme soveltuvaa tohtorin tutkintoa huippuyksikölle relevantilta alalta, korkeatasoista tieteellistä pätevyyttä ja näyttöjä kansainvälisestä tieteellisestä toiminnasta. Hakijoilta edellytämme osaamista polymeerikemiasta, biomateriaaleista, materiaalitieteestä ja/tai kudosteknologiasta.
Hakuohjeet: Lue tarkemmat tiedot tehtävästä ja ohjeet hakemuksen jättämiseksi osoitteesta:
www.tut.fi/openpositions

Tehtävän otsikko on "Three fixed-term Postdoctoral Researchers at the Centre of Excellence in Body-on-Chip Reasearch (CoEBoC)"

Hakuaika päättyy 1.3.2018.

Palaa