Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Tutkimusapulainen (diplomityöpaikka), 3 tehtävää

Teknisten tieteiden tiedekunta on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettu alan tieteellinen opetus- ja tutkimusyksikkö. Vahvan perusopetuksen lisäksi tiedekunnassa on tutkimusryhmiä, jotka tuottavat korkeatasoisia tutkimustuloksia ja kouluttavat tekniikan tohtoreita teollisuuden ja tiedeyhteisöjen tarpeisiin. Materiaaliopin laboratorioon kuuluvassa tribologian ja koneeosien tutkimusryhmässä keskitytään kuivien ja voideltujen pintojen välisen kosketuksen kitkaan, kulumiseen, voiteluun ja kestoikään. Tutkimuksen keskeisenä sovellusalueena ovat mekaanisen tehonsiirron komponentit, kuten kitkalliset liitokset (fretting - kitkaväsyminen), hammaspyörät ja laakerit. Tutkimuksen vaikuttavuus kohdistuu koneiden suorituskykyyn, kestoikään, käyttövarmuuteen ja energiatehokkuuteen.

Tehtäväkuvaus:

Etsimme tribologia ja koneenosat tutkimusryhmäämme diplomityöntekijöitä. Töiden tavoitteet liittyvät kansainvälisesti tunnettujen yritysten tutkimus- ja tuotekehitystarpeisiin. Diplomityöaiheita ovat:

1) Fretting-koelaitteen suunnittelu, mitoitus, käyttöönotto ja alustavat mittaukset. Työssä hyödynnetään tutkimusryhmän käytössä olevan koelatteen perusrakennetta, mutta uudistetaan sen kuormitusjärjestelmä.

2) Kiekko-kiekko (voideltu elastohydrodynaaminen elliptinen kosketus) koelaitteen jatkokehitys ja suorituskykymittaukset. Nykyiseen koelaitteeseen suunnitellaan ja toteutetaan lisäominaisuuksia, jotka mahdollistavat entistä monipuolisemman kosketuksen tutkimisen.

3) Hammaspyörien väsytystestaukseen liittyvien mittaustulosten analysointimenetelmien ja raportoinnin sekä koeajomenetelmien kehittäminen. Lisäksi hammaspyörien visuaaliset vauriotarkastukset koeajoihin liittyen.

Edellytykset:

Kiinnostus alaan ja soveltuvat opinnot sisältäen esimerkiksi jonkun tai joitakin Arto Lehtovaaran tai Juha Miettisen luennoimia kursseja. Hakijalta edellytetään myös hyvää vuorovaikutustaitoa tutkimusryhmän ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tarjoamme:

Tarjoamme poikkitieteellisen ja aktiivisen työympäristön tribologian ja koneenosien tutkimusryhmässä, josta löytyy kokemusta ja tietämystä diplomitöiden taustaksi ja tueksi.

Palkkaus:

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tutkimusapulaisen tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasolle 1. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika:

Tehtävässä on kahden (2) kuukauden koeaika.

Muuta huomioitavaa:

Tehtävät ovat määräaikaisia, 8-10 kk. Tehtävät voidaan aloittaa heti, mutta viimeistään toukokuussa 2018. Työmäärä/työaika voi olla myös joustava, jolloin kevään aikana on mahdollista suorittaa työn ohessa myös jonkin verran opintoja.

Lisätietoja antaa:

Lisäkysymyksiin antaa mielellään vastauksia Prof. Arto Lehtovaara (huone 3229B), puh: 040-8254220, arto.lehtovaara@tut.fi

Hakuohjeet:

Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 21.1.2018. Liitä hakemukseesi cv ja opintorekisteriotteesi.

Palaa