Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Tietoasiantuntija

Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto on yliopiston kansainvälisesti korkeatasoisen tutkimuksen ja opetuksen keskeinen infrastruktuuri. Kirjasto tukee yliopiston tutkimusta ja opetusta tarjoamalla laadukkaita ja korkeatasoisia tietoaineistoja sekä asiantuntijapalveluita. Sen tehtäviin kuuluu myös yliopiston tutkimus- ja julkaisutoiminnan näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistäminen.
Tehtäväkuvaus: Tietoasiantuntijan työnkuvasta merkittävän osan muodostaa tiedonhankintataitojen opetus ja sen kehittäminen kandivaiheen opiskelijoille, sekä ensimmäisen vuoden opiskelijoille tarjottava opetus. Tietoasiantuntija osallistuu myös avoimen tieteen edistämiseen, erityisesti tutkimusdata-asioissa, sekä tutkimuksen arvioinnin bibliometristen analyysien tuottamiseen. Lisäksi tehtäviin kuuluu työskentely kirjaston asiakaspalvelutehtävissä sekä asiakkaiden ohjaaminen ja neuvonta erilaisten tiedonhankinnan ongelmien parissa.
Edellytykset: Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja informaatiotutkimuksen aineopintoja tai vastaavia, suunnittelu- ja kehittämistaitoa, tutkimuksen tuen palveluiden tuntemusta sekä hyviä vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Yliopisto on työympäristönä monikulttuurinen, joten edellytyksenä on hyvät suulliset ja kirjalliset viestintätaidot suomeksi ja englanniksi.

Yliopiston toimintaympäristön sekä tieteen avoimuuteen liittyvien periaatteiden ja käytäntöjen tuntemus sekä kokemus avoimen tieteen ja tutkimuksen hyödyntämisestä ovat myös eduksi.

Arvostamme positiivista asennetta, aloitteellisuutta ja markkinointihenkisyyttä. Erityisesti toivomme, että sinulla on halu oppia uutta ja kehittää toimintaa.


Tarjoamme: Tarjoamme mahdollisuuden työskennellä aktiivisessa ja idearikkaassa työyhteisössä. Toimintamme on ketterää ja pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelutoimintaamme asiakaslähtöisesti. Työympäristömme on uusi ja moderni. TTY:n kirjasto sijaitsee kampusalueelle syksyllä 2015 valmistuneessa Kampusareena-rakennuksessa.

Tehtävä tarjoaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden olla aktiivisesti kehittämässä ja uudistamassa kirjaston tulevaisuuden palveluita Tampere3-yhteistyössä.
Palkkaus: Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tietoasiantuntijan tehtävät asettuvat muun kuin opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasolle 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.
Koeaika: Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.
Muuta huomioitavaa: Tehtävä on määräaikainen 31.12.2018 saakka ja se täytetään sopimuksen mukaan, mahdollisimman pian.
Lisätietoja antaa: Kirjastonjohtaja Riitta Lähdemäki
puhelin: 040 831 7483
sähköposti: riitta.lahdemaki@tut.fi

Puhelintiedusteluihin tavoitettavissa:
pe 5.1.2018 klo 12-13
ke 10.1.2018 klo 12-13
ma 15.1.2018 klo 14-15
Hakuohjeet: Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 21.1.2018. Hakemukseen tulee liittää CV.

Palaa