Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Yliopisto-opettaja (logistiikka ja kuljetusjärjestelmät)

Tampereen teknillisessä yliopistossa on avoinna logistiikan ja kuljetusjärjestelmien yliopisto-opettajan vanhempainvapaan sijaisuus. TTY:llä koulutetaan kestävää liikenne- ja kuljetusjärjestelmää kehittäviä diplomi-insinöörejä kolmessa pääaineessa rakennustekniikan, tietojohtamisen ja tuotantotalouden tutkinto-ohjelmissa. Yliopisto-opettajan sijaisuus sijoittuu TTY:n talouden ja rakentamisen tiedekuntaan, rakennustekniikan laboratorion Liikenteen tutkimuskeskus Verneen. Vernessä yliopisto-opettajan sijainen toimii osana noin kymmenen hengen liikenteen ja logistiikan tutkimus- ja opetusryhmää.
Tehtäväkuvaus: Yliopisto-opettajan työnkuvaan kuuluu nimettyjen opintojaksojen vastuuhenkilönä toimiminen, tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkintoon liittyvien opinnäytetöiden ohjaus ja opetuksen suunnittelu ja kehittäminen. Logistiikan ja kuljetusjärjestelmien yliopisto-opettaja vastaa aihepiirin kahdesta opintojaksosta, joista toisessa opetus toteutetaan englanniksi ja toisessa suomeksi. Opintojaksoilla tehdään vahvaa yritysyhteistyötä. Lisäksi tehtävään voidaan sisällyttää vastuita muilla opintojaksoilla hakijan kiinnostuksen ja osaamisen mukaan.

Tehtäviin kuuluu myös logistiikan ja kuljetusjärjestelmien tutkimuksen valmistelu, suunnittelu ja toteuttaminen hakijan oman kiinnostuksen ja vahvuuksien mukaan sekä osana Liikenteen tutkimuskeskus Vernen käynnissä olevaa tutkimuskokonaisuutta, jossa tarkastellaan digitalisaatiota, automatisaatiota ja sähköistymistä kestävien ja tehokkaiden toimitusketjujen ja kuljetusjärjestelmien mahdollistajina.
Edellytykset: Yliopisto-opettajan tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa sekä kykyä antaa laadukasta opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä suomen että englannin kielellä. Tehtävässä menestyminen edellyttää myös hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja. Tehtävää täytettäessä arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, tutkimuskokemusta, pedagogisia ansioita sekä taitoa tuottaa opetusmateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti. Tohtorin tutkintoa pidetään etuna, mutta ei edellytetä.
Palkkaus: Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Yliopisto-opettajan tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasoille 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.
Koeaika: Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.
Muuta huomioitavaa: Tehtävä on määräaikainen vanhempainvapaan sijaisuus 1.3.2018-31.8.2019 tai sopimuksen mukaan.
Lisätietoja antaa: Assistant Professor Heikki Liimatainen, heikki.liimatainen@tut.fi, puh. 0408490320
Hakuohjeet: Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 31.1.2018. Hakemukseen tulee liittää:
- CV
- julkaisuluettelo
- opetusportfolio

Palaa