Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Projektitutkija / tohtorikoulutettava

Tehtäväkuvaus: Projektitutkijan / tohtorikoulutettavan avoin tehtävä hankkeessa ”Kiertotalous – Uusia mahdollisuuksia puurakennusteollisuudelle”. Hankkeessa selvitetään millaisilla uusilla teknologioilla, sekä toiminta- ja liiketalousmalleilla puurakennusteollisuus voi astua kiertotalouden aikakauteen. Monitieteinen yhteispohjoismainen hanke saa rahoituksensa EU:n Interreg Botnia-Atlantica –ohjelmasta vuosina 2018-2020.

Projektitutkijan / tohtorikoulutettavan tehtäviin kuuluu muun muassa kiertotalouteen liittyvän uusimman tiedon kerääminen ja soveltaminen, yritysyhteistyö, kokous- ja opintomatkat Suomessa ja ulkomailla, raportointi ja julkaisutoiminta.

Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä suomalaisten ja ruotsalaisten oppi- ja tutkimuslaitosten, sekä alan yritysten kanssa.


Edellytykset: Hankkeeseen valittavalta projektitutkijalta / tohtorikoulutettavalta edellytetään vähintään korkeakoulutasoista soveltuvaa loppututkintoa, kiinnostusta hankkeen aihepiiriin, sekä aikaisempaa projektikokemusta. Edellytämme myös englannin kielen hyvää suullista ja kirjallista osaamista, oma-aloitteisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, sekä tiimityötaitoja.
Tarjoamme: Mahdollisuuden itsenäiseen työskentelyyn monitieteisessä toimintaympäristössä, sekä tilaisuuden hankkia viimeisimmän asiantuntemuksen nousussa olevasta aihepiiristä. Hankkeessa tutustutaan kiinnostaviin eurooppalaisiin esimerkkikohteisiin, ja saadaan lähituntuma pohjoismaiseen puurakennusteollisuuteen. Hankkeessa on mahdollisuus tehdä väitöskirjatutkimusta.
Palkkaus: Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Projektitutkijan / tohtorikoulutettavan tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasoille 2-4. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.
Koeaika: Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.
Muuta huomioitavaa: Työn suorituspaikka on Seinäjoen yliopistokeskus.
Lisätietoja antaa: Professori Ari Hynynen
0408398643
ari.hynynen@tut.fi
Hakuohjeet: Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 22.01.2018.

Palaa