Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 800 työntekijän ja 7 800 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä! Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja oppimisympäristöä, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uusi korkeakouluyhteisö aloittaa 1.1.2019. Lue lisää Tampere3-sivuilta.

Käyttöinsinööri (Rakennusfysiikka)

Tilat ja Infra -yksikkö vastaa Tampereen teknillisen yliopiston tilahallinnosta, tilojen kehittämisestä, muutostöistä, kampuspalveluista sekä laboratoriopalveluista. Yksikkö muodostuu kahdesta kokonaisuudesta, jotka ovat tilapalvelut ja tekniset- ja ylläpitopalvelut.

Käyttöinsinöörin työtehtävä sijoittuu Tekniset- ja ylläpitopalvelut -vastuualueelle, joka vastaa Tampereen teknillisen yliopiston laboratorioiden toiminnasta ja ylläpidosta. Henkilöstöä vastuualueella on noin 70. Toimintaa on niin valmistukseen keskittyneissä pajoissa, laboratorioissa kuin oppimisympäristöissä. Palveluiden avulla tutkimusta ja opetustoimintaa tuetaan osaavan ja motivoituneen henkilöstön voimin.

Tehtäväkuvaus:

Käyttöinsinöörin vastuisiin kuuluu erilaisten rakennusfysiikan tutkimukseen liittyvien koejärjestelyiden ja kokeiden valmistelu-, selvitys-, mittaus- ja toteutustehtäviä. Näitä tehtäviä voivat olla koekappaleiden ja rakenteiden valmistus, käyttö ja hallinnointi ennen ja jälkeen kokeita. Lisäksi tehtäväsi voi sisältää erilaisten koejärjestelyiden ja -laitteiden sekä mittausanturien koelaitteiden valvonta-, rakennus-, ylläpito- ja kalibrointitehtäviä. Pääset myös mukaan kenttämittauksiin (mm. ilmatiiviyskokeet, lämpökuvaukset) ja niiden valmisteluun tutkijoille.

Edellytykset:

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytämme soveltuvaa tutkintoa sekä kokemusta rakennustekniikan, materiaalitekniikan, lämpö- ja energiatekniikan tai automaatiotekniikan alueelta. Järjestelmällinen ja itsenäinen työote sekä hyvät vuorovaikutustaidot sekä päätöksentekokyky ovat edellytys työssä menestymiselle.

Perustietojen hallinta rakennusfysiikan alueelta katsotaan eduksi.

Eduksi katsomme myös sujuvan englannin kielen taidon, kyvyn sopeutua joustavasti vaihtuviin tehtäviin ja taidon oppia uutta.

Tarjoamme:

Tarjoamme mielenkiintoiset ja vastuulliset työtehtävät sekä innostavan ja teknistieteellisesti orientoituneen työyhteisön tuen. Tehtävässä saat mahdollisuuden osallistua uusimman tutkimuksen tekemiseen tukitoiminnan kautta.

Palkkaus:

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Käyttöinsinöörin tehtävät asettuvat muun kuin opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasoille 6-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika:

Työsopimuslain mukaan.

Lisätietoja antaa:

Laboratoriopäällikkö Henri Viinikainen

sähköposti: henri.viinikainen@tut.fi

puhelin: 040 849 0269

Puhelintiedusteluihin tavoitettavissa:

ke 14.3.2018 klo 12-13

Hakuohjeet:

Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 25.3.2018

Palaa