Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Yliopisto-opettaja tai yliopistonlehtori (matematiikka, 2 tehtävää)

Teknis-luonnontieteellisen tiedekunnan matematiikan laboratoriossa on avoinna kaksi yliopisto-opettajan tai yliopistonlehtorin tehtävää. Tiedekunnan toiminta pohjaa luonnontieteisiin ja niitä soveltaviin tieteen ja tekniikan aloihin. Tiedekunta kouluttaa tekniikan kandidaatteja, diplomi-insinöörejä sekä tekniikan ja filosofian tohtoreita, joilla on vahva luonnontieteellinen pohja.Teknis-luonnontieteellisen tiedekunnan rooli Tampereen teknillisen yliopiston tutkimuksen kärjessä on merkittävä. Tiedekunnassa tehdään kokeellista, teoreettista ja laskennallista tutkimusta. Työ sisältää perus- ja soveltavaa tutkimusta sekä teknistä kehitystyötä, joka perustuu luonnontieteelliseen osaamiseen.

Matematiikan laboratoriolla on tärkeä koulutuksellinen tehtävä TTY:llä. Laboratorio antaa matematiikan perusopetusta kaikille TTY:n opiskelijoille. Matematiikan laboratorion tutkimus- ja syventävät opetusalueet liittyvät inversio-ongelmiin, systeemiteoriaan sekä soveltavaan logiikkaa ja tiedonlouhintaan, ja ovat osa tiedekunnan laskennallisten tieteiden tutkimusta. Lisäksi laitoksella kehitetään aktiivisesti matematiikan opetusta ja siihen liittyviä sähköisiä oppimisalustoja.

Henkilökuntaa laboratoriossa on noin 30, joista puolet opetushenkilökuntaa. Yliopisto-opettajan ja yliopistonlehtorin tehtävät liittyvät kiinteästi myös laboratorion tutkimus- ja kehitysalueisiin. Lisätietoa matematiikan laboratorion tutkimuksen strategisista painopistealueista löydät:

www.tut.fi>Tietoa yliopistosta.
Tehtäväkuvaus: Yliopisto-opettaja ja yliopistonlehtori tulevat opettamaan tulevaisuuden osaajia TTY:n dynaamisella kampuksella. Käytössä on nykyaikaiset opetus- ja tutkimusympäristöt. Työntekijöitä kannustetaan aktiiviseen osaamisen kehittämiseen ja sitä tuetaan esimerkiksi työnantajan tarjoaminen yliopispedagogisten koulutusten muodossa.

Yliopisto-opettajan ja -lehtorin työnkuvaan kuuluvat sekä tutkimus että opetus, vaikka molemmat tehtävä ovat selkeästi opetuspainotteisia. Opetuksen painotuksissa voidaan osittain huomioida henkilön tausta. Lisäksi tehtäviin kuuluu aktiivinen osallistuminen opetuksen hallinnointi- ja kehittämistävät. Tehtäviin kuuluu myös kandidaatin ja maisterin tutkintoon liittyvien opinnäytetöiden ohjausta.

Yliopistonlehtorin tehtäviin kuuluu myös väitöstöiden ohjaukseen osallistuminen, aktiivinen rooli yrityslähtöisissä opinnäytteissä sekä tieteellisen tutkimuksen kiinteä hyödyntäminen opetuksessa.
Edellytykset: Yliopisto-opettajan tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulu-tutkintoa ja hyvää opetustaitoa. Tehtävää täytettäessä arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, tutkimuskokemusta, pedagogisia ansioita sekä taitoa tuottaa opetusmateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti.

Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorintutkintoa ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Yliopistonlehtorin tehtävään hakevan henkilön ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen tai taiteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagogiset ansiot, taito tuottaa opetusmateriaalia sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Tehtävää täytettäessä arvostetaan tieteellistä tai taiteellista työskentelyä ulkomailla ja näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Edellytämme sekä yliopisto-opettajan että yliopistonlehtorin tehtävän hakijalta kykyä antaa laadukasta opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä suomen että englannin kielellä. Tehtävässä menestymien edellyttää lisäksi myös hyviä organisointi-ja yhteistyötaitoja.

Opetuspainotteiseen tehtävään valittavilta edellytetään vähintään 10 opintopisteen verran yliopistopedagogisia opintoja, tai niihin rinnastettavia opintoja. Mikäli valittavalla henkilöllä ei ole näitä opintoja suoritettuna työsuhteen alkaessa, opinnot tulee suorittaa kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta.
Palkkaus: Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Yliopisto-opettajan tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasoille 5-6 ja yliopistonlehtorin tehtävän tasoille 6-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.
Koeaika: Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.
Muuta huomioitavaa: Tehtävä täytetään toistaiseksi 1.6.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Lisätietoja antaa: Yliopistonlehtori Simo Ali-Löytty, simo.ali-loytty@tut.fi puh. 0401981991,
rekrytointiprosessiin liittyvää lisätietoa saat henkilöstösuunnittelija Riikka Hyöriseltä, riikka.hyorinen@tut.fi
Hakuohjeet: Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 14.1.2018.

Hakemukseen tulee liittää:

- CV
- julkaisuluettelo
- opetusportfolio (Käytäthän opetusportfolion mallina "Teaching portfolio (Pilot version 2017)(pdf)" ohjeistusta jonka löydät:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/tty-tyonantajana/hakemuksen-liitteet/index.htm).

Toimitathan liitteet pdf formaatissa.

Pyrimme olemaan yhteydessä hakijoihin noin kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisen jälkeen.Jatkoon päässeiden hakijoiden osalta tehtäväntäyttöprosessiin kuuluu henkilökohtaisen haastattelun lisäksi mahdollisesti isoveltuvuusarviointi, sekä opetustaidon arviointi.

Palaa