Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Tutkimusapulainen (diplomityö) / Projektitutkija

Teknisten tieteiden tiedekunta on Tampereen teknillisen yliopiston puhtaasti tekniikkaan painottunut tiedekunta. Tiedekunnan rooli ja vaikutus yliopistolla on merkittävä, sillä se on henkilökunnan ja opiskelijoiden lukumäärällä mitattuna yliopiston toiseksi suurin tiedekunta.

TTI -tiedekunta kouluttaa kansainvälisiä, osaavia tekniikan alan asiantuntijoita teknisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmassa, kolmessa diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa, kahdessa kansainvälisessä maisteriohjelmassa sekä tekniikan tohtoreita teknisten tieteiden tohtoriohjelmassa. Tiedekunnassa on kolme laboratoriota automaatio ja hydrauliikka, kone- ja tuotantotekniikka sekä materiaalioppi.

Materiaaliopin laboratorion tutkimus ja opetus kattavat metallimateriaalien, keraamimateriaalien, pinnoitteiden, muovien, kumien, komposiittien, kuitumateriaalien, materiaalikarakterisoinnin, tribologian sekä paperinjalostus- ja pakkaustekniikan osa-alueet. Valtakunnallisesti TTY on merkittävin materiaaliopin diplomi-insinöörien kouluttajana.

Materiaaliopin laboratoriossa tutkimusta ja opetusta tehdään lähellä teollisuutta teollisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja tutkimus painottuu materiaaliopin perusteisiin, uusiin valmistusmentelmiin ja materiaalien suorituskykyyn. Opetuksessa paino on yleisen materiaaliopin ja karakterisoinnin lisäksi metalli- ja keraamimateriaalien lisäksi polymeerimateriaaleissa ja näitä soveltavissa teknologioissa.
Tehtäväkuvaus: Materiaaliopin laboratorio hakee tutkimusapulaista (diplomityö) tai projektitutkijaa kuuden kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen.

Lue tarkemmat tiedot tehtävästä ja ohjeet hakemuksen jättämiseksi osoitteesta:
www.tut.fi/openpositions

Tehtävän otsikko on "Research Assistant (MSc Thesis Worker) / Project Researcher"

Hakuaika päättyy 1.12.2017.

Palaa