Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 800 työntekijän ja 7 800 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä! Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu rakentavat yhdessä uudenlaista monitieteistä, innostavaa ja vaikuttavaa tutkimus- ja oppimisympäristöä, jonka osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Uusi korkeakouluyhteisö aloittaa 1.1.2019. Lue lisää Tampere3-sivuilta.

Käyttöinsinööri (Kemia ja biotekniikka)

Tilat ja Infra -yksikkö vastaa Tampereen teknillisen yliopiston tilahallinnosta, tilojen kehittämisestä, muutostöistä, kampuspalveluista sekä laboratoriopalveluista. Yksikkö muodostuu kahdesta kokonaisuudesta, jotka ovat tilapalvelut ja tekniset- ja ylläpitopalvelut.

Käyttöinsinööri sijoittuu Tekniset- ja ylläpitopalvelut -vastuualueelle, joka vastaa Tampereen teknillisen yliopiston laboratorioiden toiminnasta ja ylläpidosta. Henkilöstöä vastuualueella on noin 70. Toimintaa on niin valmistukseen keskittyneissä pajoissa, laitosten laboratorioissa kuin oppimisympäristöissä. Palveluiden avulla tutkimusta ja opetustoimintaa tuetaan osaavan ja motivoituneen henkilöstön voimin.

Tehtäväkuvaus:

Käyttöinsinöörinä vastaat laboratorion eri toimintojen päivittäisistä ylläpitorutiineista, laboratoriolaitteiden ennakkohuolloista, vianmäärityksestä sekä erilaisten koejärjestelmien ja -laitteistojen suunnittelusta, muokkaamisesta ja toteuttamisesta. Toimit myös laboratorion IT-yhteyshenkilönä.

Edellytykset:

Tehtävä edellyttää soveltuvaa koulutusta sekä edistynyttä teknistä soveltamiskykyä ja hyviä ongelmanratkaisutaitoja. Olet oma-aloitteinen sekä hyvä hahmottamaan erilaisten laboratoriolaitteiden mekaniikkaa ja toimintaa. Osaat kommunikoida sujuvasti sekä suomeksi että englanniksi niin tutkijoiden kuin muidenkin sidosryhmien kanssa. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää voimassa olevaa B-luokan ajokorttia sekä perustason IT-taitoja. Käytännön kokemus tekniikasta ja sen parissa työskentelystä sekä teknisten piirustusten ja kaavioiden ymmärtäminen katsotaan eduksesi.

Tarjoamme:

Tarjoamme mielenkiintoiset ja vastuulliset työtehtävät sekä innostavan ja teknistieteellisesti orientoituneen työyhteisön tuen. Tehtävässä saat mahdollisuuden osallistua uusimman tutkimuksen tekemiseen tukitoiminnan kautta.

Palkkaus:

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Käyttöinsiöörin tehtävät asettuvat muun kuin opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasoille 7-8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika:

Työsopimuslain mukaan.

Lisätietoja antaa:

Laboratoriopäällikkö Henri Viinikainen

sähköposti: henri.viinikainen@tut.fi

puhelin: 040 849 0269

Puhelintiedusteluihin tavoitettavissa:

ke 14.3.2018 klo 12-13

Hakuohjeet:

Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 25.3.2018

Palaa