Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Tohtorikoulutettava/projektitutkija (uudet digitaaliset palvelut nuorison osallistamiseen)

Tohtorikoulutettava/projektitutkija on osa Ihmiskeskeisen teknologian tutkimustiimiä, joka keskittyy käyttäjäkokemuksen tutkimukseen ja uusien teknologioiden ja digitaalisten sovellusten suunnittelututkimukseen.

Tutkimusryhmä on osa tietotekniikan laboratoriota, jolla on neljä päätutkimusaluetta: ohjelmistotekniikka, ihmiskeskeinen teknologia, tietokonetekniikka ja tietoturva. Tietotekniikan laboratoriossa tehty tutkimus vaihtelee teoreettisesti orientoituneista hyvinkin pragmaattisiin aiheisiin. Luonteenomaista tutkimukselle on teollisuusyhteistyö ja käytäntöön soveltaminen.

Lisätietoja tutkimusryhmästä osoitteessa http:// www.cs.tut.fi/ihte/Tehtäväkuvaus: Tämä, noin kolmivuotinen tutkimus liittyy Strategisen Tutkimusneuvoston rahoittamaan hankkeeseen ”ALL-YOUTH – kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään”. Hankkeessa tutkitaan sitä, miten mahdollisimman monenlaiset nuoret voivat olla määrittämässä sitä, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Hanke on erittäin monialainen yhteistyöhanke, ja TTY:n tutkimuksen tavoite on kehittää uusia digitaalisia palveluita nuorille. Palveluiden suunnittelu tapahtuu yhteistyössä nuorten kanssa, ja niiden tavoitteena on osallistaa nuoria esim. lainsäädännön valmisteluun sekä biotalouden parissa työskentelyyn. Kehitettävissä digitaalisissa palveluissa on tarkoitus hyödyntää mm. pelillisyyden ja houkuttelevuuden (engl. persuasive design) suunnitteluperiaatteita. Tavoitteena on saada kehitettävät palvelut oikeaan käyttöön nuorille eri puolilla Suomea.

Tutkimuksesta julkaistaan eri alojen foorumeilla, sekä konferensseissa että journal-lehdissä. Hankkeessa on myös tarkoitus viestiä tuloksista kansantajuisilla foorumeilla. Keskeisessä asemassa tutkimuksessa on myös yhteistyö hankkeen muiden tutkimusryhmien sekä suomalaisten ja kansainvälisten nuorisotutkimuksen alalla toimivien toimijoiden kanssa.

Hankkeessa tehtävän tutkimuksen tuloksia voi käyttää osana väitöskirjatutkimusta. Tehtävään kuuluu myös hieman opetustehtäviä TTY:n käyttäjäkokemuksen opetuskokonaisuudessa.
Edellytykset: Edellytämme hakijalta maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoa soveltuvalta alalta, esim. ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus, tietotekniikka, palvelumuotoilu tai psykologia. Edellytämme kiinnostusta ALL-YOUTH –hankkeen aiheeseen sekä selkeää tahtotilaa tehdä väitöskirjatyötä. Työn alkuvaiheessa tulee kirjoittaa väitöskirjan tutkimussuunnitelma ohjaajan (prof. Kaisa Väänänen) avustuksella. Menestyksekkään hakijan tulee myös kirjautua jatko-opiskelijaksi TTY:n tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaan.

Tutkimuksessa tarvitaan seuraavia tietoja ja taitoja:
- Ihmiskeskeisen suunnittelun menetelmät: haastattelut, osallistavat työpajat, käyttäjätestit, kontekstissa tapahtuva suunnittelu, laadulliset ja määrälliset analyysimenetelmät
- erittäin hyvät kommunikaatio- ja yhteistyötaidot sekä suomeksi että englanniksi

Eduksi katsotaan lisäksi:
- aiempi tietämys pelillisestä (gamification) ja/tai houkuttelevasta suunnittelusta (persuasive design) sekä käyttöliittymäsuunnittelusta
- kyky toteuttaa alustavia prototyyppejä mobiili- tai PC-pohjaisista palveluista, joita projektissa suunnitellaan
- kokemus tieteellisestä kirjoittamisesta.
Palkkaus: Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tohtorikoulutettavan tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan / muun kuin opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasoille 1-4. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.
Koeaika: Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.
Muuta huomioitavaa: Tehtävä on kokoaikainen ja täytetään määräajaksi tammi/helmikuusta 2018 alkaen 31.12.2020 saakka.

Lisätietoja TTY:n tohtoriohjelmaan hakemisesta:
http://www.tut.fi/fi/tule-opiskelemaan/tohtorikoulutus/index.htm
http://www.tut.fi/fi/tule-opiskelemaan/tohtorikoulutus/tieto-ja-sahkotekniikka/index.htm

Lisätietoja antaa: Kaisa Väänänen, kaisa.vaananen(at)tut.fi.
Hakuohjeet: Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 31.10.2017.

Hakemukseen tulee liittää (mieluiten pdf-muodossa):
- motivaatiokirje
- CV
- kopio maisteri-/DI-tutkinnosta sekä opintorekisteriotteesta.

Palaa