TUT

Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 000 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Tenure Track (Arkkitehtuuri, erityisesti julkinen rakentaminen)

Talouden ja rakentamisen tiedekunta on talouden ja rakennetun ympäristön monialainen osaaja. Tutkimuksessamme keskitymme kestävän rakennetun ympäristön sekä kestävän teknologiakeskeisen kilpailukyvyn edistämisen kysymyksiin. Kestävän rakennetun ympäristön näkökulmasta etsimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin: millaisen osaamisen ja innovaatioiden pohjalta rakennetaan ja ylläpidetään turvallista, käyttäjäkeskeistä ja kestävää rakennettua ympäristöä? Miten tuodaan yhteen esimerkiksi suunnittelu, teollisuus, kansalaiset ja politiikka luomaan ja ylläpitämään kestävää rakennettua ympäristöä?

Olemme arkkitehtuurin ja kaupunkitilan mallintamisen edelläkävijä. Tutkimuksemme kattaa laajasti arkkitehtuurin, yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkitutkimuksen ajankohtaisia aiheita. Pyrkimys kestävään rakennettuun ympäristöön, näkemys tilan yhteiskunnallisesta merkityksestä ja avoimuus uusille analyysin ja suunnittelun tekniikoille yhdistävät eri tutkimussuuntia.

Tehtäväkuvaus:

Nyt haemme henkilöä tenure track -tehtävään arkkitehtuurin, erityisesti julkisen rakentamisen alalle.

Tehtävä täytetään Assistant Professor (1st term), Assistant Professor (2nd term) tai Associate Professor -tasolle.

TTY:n tenure track on urapolku, joka täydentää yliopiston neliportaista tutkijanuramallia. Tenure trackin kautta TTY tarjoaa rekrytoitavalle henkilölle selkeän urapolun edetä kyseisen tieteenalan toistaiseksi voimassa olevaan professorin tehtävään ja mahdollisuuden sitoutua kokonaisvaltaisesti tutkimustyöhön sekä kyseisen tieteenalan edistämiseen.

Muuta huomioitavaa:
Hakuohjeet:

Lue työpaikkailmoitus kokonaisuudessaan sekä tarkemmat ohjeet hakemuksen jättämiseen täältä. Tehtävän nimike on Tenure Track (Architecture, especially Public Building Design).

Palaa