Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Yliopisto-opettaja (materiaalioppi), 4 tehtävää

Teknisten tieteiden tiedekunta on Tampereen teknillisen yliopiston puhtaasti tekniikkaan painottunut tiedekunta. Tiedekunnan rooli ja vaikutus yliopistolla on merkittävä, sillä se on henkilökunnan ja opiskelijoiden lukumäärällä mitattuna yliopiston toiseksi suurin tiedekunta.

TTI -tiedekunta kouluttaa kansainvälisiä, osaavia tekniikan alan asiantuntijoita teknisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmassa, kolmessa diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmassa, kahdessa kansainvälisessä maisteriohjelmassa sekä tekniikan tohtoreita teknisten tieteiden tohtoriohjelmassa. Tiedekunnassa on kolme laboratoriota automaatio ja hydrauliikka, kone- ja tuotantotekniikka sekä materiaalioppi.

Materiaaliopin laboratorion tutkimus ja opetus kattavat metallimateriaalien, keraamimateriaalien, pinnoitteiden, muovien, kumien, komposiittien, kuitumateriaalien, materiaalikarakterisoinnin, tribologian sekä paperinjalostus- ja pakkaustekniikan osa-alueet. Valtakunnallisesti TTY on merkittävin materiaaliopin diplomi-insinöörien kouluttajana.

Materiaaliopin laboratoriossa tutkimusta ja opetusta tehdään lähellä teollisuutta teollisen kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja tutkimus painottuu materiaaliopin perusteisiin, uusiin valmistusmentelmiin ja materiaalien suorituskykyyn. Opetuksessa paino on yleisen materiaaliopin ja karakterisoinnin lisäksi metalli- ja keraamimateriaalien lisäksi polymeerimateriaaleissa ja näitä soveltavissa teknologioissa.
Tehtäväkuvaus: Materiaaliopin laboratoriossa on avoinna neljä yliopisto-opettajan tehtävää kolmelle eri osa-alueelle:

- Yleinen materiaalioppi (kaksi tehtävää) painottuu materiaaliopin perusteisiin, materiaalin rakenteen karakterisointiin ja ominaisuuksien määritykseen sekä valmistustekniikoiden perusteisiin. Painotus voi myös olla polymeeristen tai metallien ja keraamien perusteissa ja materiaalien suorituskyvyssä.

- Polymeeriset materiaalit (yksi tehtävä) painottuu orgaanisten materiaalien, polymeerit, kumit ja komposiitit, ominaisuuksiin, valmistustekniikkaan, karakterisointiin ja toiminnalliseen soveltamiseen

- Metallit ja keraamiset materiaalit (yksi tehtävä) painottuu metallien ja keraamien ominaisuuksiin, valmistustekniikkaan, karakterisointiin ja toiminnalliseen soveltamiseen. Painotus voi olla joko metalleissa tai keraameissa.

Yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluvat opetus tehtävän osa-alueella sekä osallistuminen opetuksen hallinnointiin ja kehittämiseen. Tehtäviin kuuluu myös opinnäytetöiden ohjaus. Tehtävissä odotetaan kykyä antaa laadukasta opetusta ja ohjata opinnäytteitä sekä suomen että englannin kielellä.
Edellytykset: Yliopisto-opettajan tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Tehtävää täytettäessä arvostetaan laajaa tehtäväalueen osaamista, tutkimuskokemusta, pedagogisia ansioita sekä taitoa tuottaa opetusmateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti.

Tehtävään valittavilta edellytetään vähintään 10 opintopisteen verran yliopistopedagogisia opintoja tai niihin rinnastettavia opintoja. Mikäli valittavalla henkilöllä ei ole näitä opintoja suoritettuna työsuhteen alkaessa, opinnot tulee suorittaa kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta.
Palkkaus: Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Yliopisto-opettajan tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasoille 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.
Koeaika: Tehtävässä on neljän (4) kuukauden koeaika.
Muuta huomioitavaa: Tehtävä täytetään toistaiseksi 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Lisätietoja antaa: Dekaani Pauli Kuosmanen, pauli.kuosmanen(at)tut.fi ja professori Erkki Levänen, erkki.levanen(at)tut.fi.
Hakuohjeet: Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 22.10.2017. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, opetusportfolio sekä julkaisuluettelo.

Palaa