Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Tutkimusapulainen (diplomityö, hissijärjestelmän datan analysointi / anturiratkaisut), 1-2 tehtävää

Automaation ja hydrauliikan laboratorion tutkimus painottuu digitaalihydrauliikaan, liikkuviin älykkäisiin työkoneisiin, etäoperointiin, liikkuvaan robotiikaan, teollisuuden säätöjärjestelmien IT-arkkitehtuureihin, järjestelmien mallinnukseen ja optimointiin, mittaukseen ja säätöön sekä teollisuusautomaatioon. Yksikkö on Euroopan suurin akateeminen hydrauliikan tutkimuslaitos.

Tutkimusyhteistyökumppanit ovat pääasiassa automaatio-, tieto- ja tietoliikennetekniikan, prosessi- ja metsäteollisuuden sekä hydrauliikan alan yrityksiä. Tutkimusprojektit ovat tyypillisesti joko useamman vuoden kestäviä kehitysprojekteja tai lyhytkestoisempia projekteja kuten diplomityöt.

Automaation ja hydrauliikan laboratorion tutkimusryhmissä ja -hankkeissa työskentelee noin 100 tutkijaa ja tutkimusapulaista.

Novel Predictive Analytics Technologies for Future Maintenance Business (OPENS) on syyskuussa 2016 alkanut Tekes-projekti, jota rahoittavat Tekes ja teolliset yhteistyöyritykset. Projekti toteutetaan TTY:n automaation ja hydrauliikan laboratorion sekä Åbo Akademin Informaatiotekniikan laitoksen (ESLab) rinnakkaishankkeena. Projekti kuuluu Tekesin Teollisen Internetin ohjelmaan (https://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/teollinen-internet/).

Tutkimusprojektin päätavoite on luoda lisäarvoa analysoidusta datasta (Big Data) tutkimalla ja kehittämällä älykkäitä ja tehokaita analyysimenetelmiä uusien digitaalisten liiketoimintaratkaisujen ja palvelujen pohjaksi. Tavoite on kehittää menetelmiä, jotka pystyvät jalostamaan monimuotoisesta datasta tietoa, jonka perusteella pystytään ennustamaan järjestelmien tulevaa käyttäytymistä. Voidaan siirtyä nykyisen tilan seuraamisesta ja raja-arvojen arvioinnista ennustamaan, suunnittelemaan ja arvioimaan tulevaisuuden “mitä-jos” skenaarioita sekä tutkimaan monimutkaisia kysymyksiä. Tämä mahdollistaa tulevaisuuden huoltoliiketoiminnan kehittämisen, ja erityisesti luo sen toteuttamiseen tapoja, jotka eivät ole ennen olleet mahdollisia. Menetelmäkehityksessä huomioidaan myös yritysten prosessien ja ihmisen asiantuntijatiedon kiinnittäminen data-analytiikkaan. Tämä on oleellista tulevaisuuden teollisen internetin (IoT) kehityksessä, kun pohditaan ihmisen roolia vuorovaikutuksessa älykkäiden järjestelmien kanssa. Kehitettyjä menetelmiä testataan ja verifioidaan yrityskumppanien konejärjestelmistä ja yliopistojen testijärjestelmistä kerätyn datan avulla.
Tehtäväkuvaus: Yllä kuvatussa projektissa, tutkimusapulaisen tehtävä on:

Tehtävä 1:
Tutkia, soveltaa ja kehittää menetelmiä hissin käytön analysointiin. Työn tarkoitus on analysoida ja profiloida hissien käyttöä erilaisissa olosuhteissa ja käyttöpaikoissa. Työssä hyödynnetään hissijärjestelmistä mitattua anturidataa sekä huoltotoimenpiteistä kerättyä dataa.

Tehtävä 2:
Tutkia ja testata uusia anturointiratkaisuja konejärjestelmien anturointiin.

Projektissa pidetään säännöllisiä tapaamisia / kokouksia tutkimuspartnerin Åbo Akademin sekä yhteistyöyritysten kanssa. Kehitettäviä menetelmiä testataan sekä yritysten että tutkimuslaitosten testijärjestelmissä. Työtä ohjaa TTY:n Yliopistotutkija Tomi Krogerus. Työskentelypaikkana on TTY:n Automaation ja hydrauliikan laboratorio.
Edellytykset: Tehtävä 1:
Työ edellyttää loppuvaiheessa olevien opintojen (signaalinkäsittely, data science tms.) lisäksi kykyä itsenäiseen tiedonhakuun. Edellytämme oma-aloitteisuutta, reippautta, sekä yhteistyö- ja vastuunkantokykyä. Ohjelmointiosaaminen ja erityisesti skriptikielten kuten R, Matlab, Python osaaminen on edellytys tehtävässä onnistumiseen.

Tehtävä 2: Työ edellyttää loppuvaiheessa olevien opintojen (esim. automaatio) lisäksi kykyä itsenäiseen tiedonhakuun. Edellytämme oma-aloitteisuutta, reippautta, sekä yhteistyö- ja vastuunkantokykyä. Osaaminen liittyen konejärjestelmien anturointiratkaisuihin, mittausdatan käsittelyyn datankäsittelyohjelmistoilla ja sulautettujen järjestelmien ohjelmointiin katsotaan eduksi.

Palkkaus: Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tutkimusapulaisen tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasoille 1. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.
Koeaika: Tehtävässä on kahden (2) kuukauden koeaika.
Muuta huomioitavaa: Tehtävän kesto on kahdeksan kuukautta ja aloitusajankohta sovittaan tehtävään valittavan henkilön kanssa erikseen.
Lisätietoja antaa: Yliopistotutkija Tomi Krogerus, tomi.krogerus@tut.fi.
Hakuohjeet: Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 12.10.2017. Liitä hakemukseesi myös CV ja opintorekisteriote. Voi tulla myös käymään ja keskustelemaan tehtävästä huoneessa K2222A.

Palaa