Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Tohtorikoulutettava / tutkimusapulainen (pelillistäminen/Pori)

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta on hyvin kansainvälinen ja monitieteinen tiedeyhteisö. Tiedekunnassa tehdään sekä teknistieteellistä perustutkimusta että yhteiskuntaa nopeasti hyödyttävää soveltavaa tutkimusta. Kaikki tiedekunnan neljä laboratoriota tekevät kansainvälistä tutkimusta ja antavat siihen perustuvaa opetusta. Tiedekunnassa on mahdollisuus saada korkeatasoista jatkokoulutusta ja tehdä tutkimusta huippututkijoiden ohjauksessa.

TUT GameLab tutkii pelillistämistä ja pelien käyttöä oppimisessa. Tavoitteena on kehittää tieteellisesti perusteltuja ratkaisuja työelämään ja oppimiseen.
Tehtäväkuvaus: Tutkimustehtävät pelillistämiseen liittyvissä tutkimusryhmän tutkimushankkeissa, erityisesti ”Kiinteistöhuollon ja siivousalan pelillistäminen” (TSR:n rahoittama hanke), sekä Satakunnan Sairaanhoitopiirin kanssa suunniteltavan ”Kirurgian laatuseurannan kehittäminen pelillistämisen avulla” hankkeen valmistelu- ja tutkimustehtävät.

Hankkeiden piloteissa kerätään laadullista ja määrällistä aineistoa. Tehtäviin kuuluu myös aineiston analysointi ja raportointi sekä pelillistämispilottien toteuttaminen mobiililaitteilla verkkoympäristössä.

Tehtävään haetaan lopputyötä tekevää henkilöä tai väitöskirjaopintoja aloittelevaa henkilöä.
Edellytykset: Tohtorikoulutettavan tehtävään edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa (esimerkiksi tietotekniikan tai digitaalisen kulttuurin alueelta). Lisäksi edellytetään tutkinnon suorittamisen yhteydessä ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tutkimussuunnitelma valmistellaan yhteistyössä tutkimusryhmän kanssa TTY:n ohjeistuksen mukaisesti. Tohtorikoulutettavan tehtävään valittavan täytyy joko jo olla TTY:n jatko-opiskelija tai hänen täytyy hakeutua jatko-opiskelijaksi heti työsuhteen alkaessa.

Tutkimusapulaisen tehtävä edellyttää loppuvaiheessa olevia DI- tai maisterintutkintoon johtavia opintoja.

Edellisten lisäksi arvostamme
- laadullisen aineiston analysointimenetelmien hallintaa
- koodaustaitoja (iOS, Android)
- kokemusta tutkimuspilottien suunnittelusta
- pelillistämisen tutkimusalueen tuntemusta.
Tarjoamme: Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan tutkimustyön innostavassa pelillistämisen tutkijayhteisössä Porin yliopistokeskuksessa. Tutkimusaiheesta on mahdollisuus lähteä tekemään väitöskirjatutkimusta (jatko-opiskelijaksi haetaan erikseen).
Palkkaus: Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tohtorikoulutettavan tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasoille 1-4 ja tutkimusapulaisen tehtävät vaativuustasolle 1. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka tutkimusapulaisilla perustuu opintopisteisiin.
Koeaika: Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.
Muuta huomioitavaa: Tehtävä täytetään määräaikaisena 31.7.2018 saakka, alkaen 15.8.2017 tai sopimuksen mukaan.
Lisätietoja antaa: Professori Jari Multisilta, jari.multisilta (at) tut.fi

Lisätietoa tutkimusryhmästä:
http://www.tut.fi/fi/pori/tutkimus/tut-game-lab/index.htm

Lisätietoa jatko-opinnoista TTY:llä:
http://www.tut.fi/fi/tule-opiskelemaan/tohtorikoulutus/index.htm
http://www.tut.fi/fi/tule-opiskelemaan/tohtorikoulutus/tieto-ja-sahkotekniikka/index.htm
Hakuohjeet: Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 31.7.2017.

Mikäli haet tohtorikoulutettavan tehtävää, liitä hakemukseen:
- CV (sisältäen mahdollisen julkaisuluettelon)
- kopio tutkintotodistuksesta (ylempi ja alempi korkeakoulututkinto)

Mikäli haet tutkimusapulaisen tehtävää, liitä hakemukseen:
- CV
- opintorekisteriote
- kopio mahdollisesta alemmasta korkeakoulututkinnosta.

Liitteet mieluiten pdf-muodossa.

Palaa