Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on 1 700 työntekijän ja 8 300 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon kansainvälisessä ja viihtyisässä työympäristössä!

Tutkimusapulainen/kurssiassistentti, Tuotantotalous ja tietojohtaminen

Tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorio on osa TTY:n Talouden ja rakentamisen tiedekuntaa. Laboratorio tarjoaa laaja-alaisen näkemyksen yrityksen eri toiminnoista sekä yrityksen roolista yhteiskunnassa ja globaaleilla markkinoilla. Laboratoriolla on pitkät perinteet teollisuuden yhteistyökumppanina tutkimuksessa, sillä sekä tutkijat että opettajat työskentelevät akateemisen yliopiston ja yritysmaailman rajapinnassa.
Tehtäväkuvaus: Tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorio hakee opiskelijoita vanhojen tuntiassistenttien seuraksi vetämään TRT, TTA ja TLO:n useille kandi- ja maisteritason kursseille tulevalle syksylle:
TLO-32201 Tietohallinto ja sen johtaminen
TLO-35250 Datan ja informaation hallinta
TTA-62010 Teknologia- ja innovaatiojohtaminen
TTA-62016 Technology and Innovation Management
TTA-72020 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot.

Pääasiallisia tehtäviä ovat kurssin hallinnollisten asioiden hoitaminen ja opetustehtävät, pienryhmäharjoitusten vetäminen, harjoitustöiden ohjaus ja arviointi, suunnittelu- ja kehitystehtävät yms. kunkin kurssin toteutuksen ja tarpeiden mukaisesti.

Ilmaise hakemuksessa mistä kursseista/aihepiireistä olet erityisesti kiinnostunut, työtehtävät muodostetaan hakijoiden intressien ja osaamisen pohjalta.
Edellytykset: Vähimmäisvaatimuksena tehtäviin on kuhunkin aihealueeseen liittyvän peruskurssin suoritus sekä erittäin hyvä yleinen opintomenestys.
Palkkaus: Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tutkimusapulaisen tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasolle 1. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka tutkimusapulaisilla perustuu opintopisteisiin.
Lisätietoja antaa: Jussi Myllärniemi (FB311)
jussi.myllarniemi@tut.fi

Santeri Repo (FB236)
santeri.repo@tut.fi
Hakuohjeet: Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 31.7.2017 ja liitä mukaan erillinen kuvallasi varustettu hakemus, CV sekä opintorekisteriote. Hakemuksen perusteella valitaan hakijat haastatteluun.


Palaa