Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on noin 2000 työntekijän ja yli 10 000 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Kansainvälisyys on osa kaikkea TTY:n toimintaa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon!

Tutkimusapulainen (diplomityöpaikka, konejärjestelmien IoT-anturointiratkaisut)

Hydrauliikan ja automatiikan laitos (IHA) on yksi maailman johtavista hydrauliikan ja koneautomaation tutkimuslaitoksista maailmassa. Tutkimuksen painopiste on älykkäissä liikkuvissa työkoneissa. IHA:n kunnianhimona on kehittää innovatiivisia ratkaisuja hydraulitekniikan ja automaation avulla sekä minimoida toteutettujen järjestelmien kokonaisympäristövaikutukset samalla parantaen järjestelmien energiatehokkuutta, tuottavuutta ja käytettävyyttä. Toteuttaakseen tutkimusstategiansa IHA:ssa noudatetaan kolmea pääperiaatetta: poikkitieteellinen tutkimus, teorian ja käytännön yhdistäminen sekä yhteistyö teollisuuden kanssa. Vuoden 2017 alussa hydrauliikan ja automatiikan laitos (IHA) sekä systeemitekniikan laitos (ASE) muodostavat yhdessä automaation ja hydrauliikan laboratorion (AUT).

Novel Predictive Analytics Technologies for Future Maintenance Business (OPENS) on syyskuussa 2016 alkanut Tekes -projekti, jota rahoittavat Tekes ja teolliset yhteistyöyritykset. Projekti toteutetaan TTY:n automaation ja hydrauliikan laboratorion sekä Åbo Akademin informaatiotekniikan laitoksen sulautettujen järjestelmien laboratorion (ESLab) rinnakkaishankkeena. Projekti kuuluu Tekesin Teollisen Internetin ohjelmaan (https://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/teollinen-internet/).

Tutkimusprojektin päätavoite on luoda lisäarvoa analysoidusta datasta (Big Data) tutkimalla ja kehittämällä älykkäitä ja tehokaita analyysimenetelmiä uusien digitaalisten liiketoimintaratkaisujen ja palvelujen pohjaksi. Tavoite on kehittää menetelmiä, jotka pystyvät jalostamaan monimuotoisesta datasta tietoa, jonka perusteella pystytään ennustamaan järjestelmien tulevaa käyttäytymistä. Voidaan siirtyä nykyisen tilan seuraamisesta ja raja-arvojen arvioinnista ennustamaan, suunnittelemaan ja arvioimaan tulevaisuuden “mitä-jos” -skenaarioita sekä tutkimaan monimutkaisia kysymyksiä. Tämä mahdollistaa tulevaisuuden huoltoliiketoiminnan kehittämisen ja luo sen toteuttamiseen tapoja, jotka eivät ole ennen olleet mahdollisia. Menetelmäkehityksessä huomioidaan myös yritysten prosessien ja ihmisen asiantuntijatiedon kiinnittäminen data-analytiikkaan, mitkä ovat oleellisia kohtia tulevaisuuden teollisen internetin (IoT) kehityksessä pohdittaessa ihmisen roolia vuorovaikutuksessa älykkäiden järjestelmien kanssa. Kehitettyjä menetelmiä testataan ja verifioidaan yrityskumppanien konejärjestelmistä ja yliopistojen testijärjestelmistä kerätyn datan avulla.
Tehtäväkuvaus: Tutkimusapulaisen tehtävä on tutkia ja kehittää anturointiratkaisuja tulevaisuuden konejärjestelmiin / IoT ratkaisuihin yllä kuvatussa projektissa. Työn tarkoitus on kartoittaa olemassa olevia ratkaisuja, sekä toteuttaa uudenlainen anturointiratkaisu liikkuviin konejärjestelmiin (esim. hissi, autonominen pyöräkuormaaja jne.).

Projektissa pidetään säännöllisiä tapaamisia / kokouksia Åbo Akademin sekä yhteistyöyritysten kanssa. Kehitettäviä anturointiratkaisuja testataan sekä yritysten konejärjestelmissä että tutkimuslaitosten testijärjestelmissä.

Työtä ohjaa tutkijatohtori Tomi Krogerus. Työskentelypaikkana on TTY:n automaation ja hydrauliikan laboratorio (AUT).
Edellytykset: Työ edellyttää loppuvaiheessa olevien opintojen (esim. elektroniikka) lisäksi kykyä itsenäiseen tiedonhakuun sekä valmiutta työskennellä laboratoriossa. Edellytämme oma-aloitteisuutta, reippautta, sekä yhteistyö- ja vastuunkantokykyä.

Eduksi katsotaan osaaminen seuraavilla osa-alueilla:
- Anturointiratkaisut (esim. kiihtyvyysanturit)
- Elektroniikan suunnittelu ja toteutus
- Ohjelmointi sulautetut järjestelmät
- Mittausdatan käsittely datankäsittelyohjelmistoilla (esim. Matlab, R)
Palkkaus: Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tutkimusapulaisen tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasolle 1. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka opiskelijalla pohjautuu opintopisteisiin.
Koeaika: Tehtävässä on kahden (2) kuukauden koeaika.
Muuta huomioitavaa: Työn kesto on 8 kk. Toivottu aloitusaika on tammikuussa 2017. Lisäksi toivotaan, että henkilö olisi kiinnostunut jatkamaan samassa projektissa jatko-opiskelijana diplomityön valmistumisen jälkeen.
Lisätietoja antaa: Tomi Krogerus (tomi.krogerus@tut.fi)
Hakuohjeet: Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 19.12.2016. Liitä hakemukseesi myös CV ja opintorekisteriote.

Palaa