Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on noin 2000 työntekijän ja yli 10 000 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Kansainvälisyys on osa kaikkea TTY:n toimintaa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon!

Kääntäjäharjoittelija (englannin kieli)

Tehtäväkuvaus: Kääntäjäharjoittelijan tehtävänä on uutisten ja muiden sisältöjen kääntäminen suomesta englanniksi Tampereen teknillisen yliopiston verkkolehtiin, muihin sähköisiin kanaviin sekä painotuotteisiin. Lisäksi harjoittelijan tehtäviä ovat hallinnollisten ohjeiden ja sääntöjen käännökset suomesta englantiin, englannin kielen kielentarkastus ja vähäisessä määrin kielikonsultaatio.

Harjoittelijan työpiste sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston tiloissa Hervannassa. Hallinnollisesti kääntäjäharjoittelija sijoittuu TTY:n viestintäyksikköön.
Edellytykset: Sopiva henkilö on loppuvaiheen englannin kääntämisen opiskelija.

Arvostamme kokemusta vastaavista tehtävistä, viestinnällistä näkemystä sekä yliopisto- ja tekniikan sanaston tuntemusta. Yhteistyö- ja organisointikyky sekä itsenäinen ja joustava ote työhön ovat tärkeitä ominaisuuksia tehtävässä.

Käännösmuistityökaluosaaminen katsotaan hakijalle eduksi.
Tarjoamme: Kääntäjäharjoittelijan työkenttään kuuluvat monipuoliset ja mielenkiintoiset käännös- ja kielenhuoltotehtävät yliopistoviestinnän ytimessä osana TTY:n viestintäyksikköä. Harjoittelija saa mahdollisuuden oppia uutta sekä laajentaa koulutusalan tuntemustaan ja sanavarastoaan. Harjoittelijan tehtävässä on hyvä mahdollisuus kehittyä niin kielellisesti kuin viestinnällisestikin sekä tutustua aitiopaikalta arvostetun, kansainvälisen ja hyvästä hengestään tunnetun yliopistoyhteisön toimintaan.
Palkkaus: Harjoittelun ajalta maksetaan palkkaa 1205,10€/kk.

Myönteinen harjoittelutukipäätös katsotaan hakijalle eduksi.
Koeaika: Tehtävässä on työsopimuslain mukainen koeaika, jonka kesto määräytyy harjoittelujakson mukaisesti.
Muuta huomioitavaa: Kääntäjäharjoittelijaa haetaan ensisijaisesti 4 kk:n tai 5 kk:n harjoitteluun. Tehtävä täytetään 16.1.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.
Lisätietoja antaa: Viestintäjohtaja Katja Ayres
sähköposti: katja.ayres@tut.fi
puhelin: 040 849 0505.

Puhelintiedusteluihin tavoitettavissa:
- to 1.12. klo 9-10 ja
- ke 7.12. klo 15-16.
Hakuohjeet: Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään sunnuntaina 11.12.2016. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo sekä 1-3 lyhyttä työnäytettä.

Parhaiten soveltuvat hakijat kutsutaan haastatteluun viikolla 50.

Palaa