Tampereen teknillisenä yliopistona (TTY) toimiva TTY-säätiö on noin 2000 työntekijän ja yli 10 000 opiskelijan aktiivinen tiedeyhteisö ja haluttu tutkimusmaailman ja elinkeinoelämän kumppani. Monilla TTY:n tutkimus- ja koulutusaloilla on keskeinen rooli globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Kansainvälisyys on osa kaikkea TTY:n toimintaa. Tule kehittymään huippuosaajien joukkoon!

Yliopistonlehtori (lääketieteellinen tekniikka)

Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos (ELT) on tunnettu tasokkaasta tekniikan tutkimuksesta ja opetuksesta, joilla on tiiviit yhteydet teollisuuden ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Monet tutkimusalat ovat tärkeässä roolissa teollisuuden ja koko yhteiskunnan digitalisaatiossa sekä kestävän kehityksen ja inhimillisen hyvinvoinnin turvaamisessa. Tutkimuksen laaja-alaisuus ja sen vuorovaikutus yhteiskuntaan kuuluvat ELT:n vahvuuksiin, samoin kuin laajat ja laadukkaat kansainväliset tutkimusyhteistyöverkostot sekä korkeatasoiset tutkimushankkeet.

ELT:n yksi tutkimus- ja opetusaloista on biolääketieteen tekniikka. Tällä alueella toimii kolme professoria sekä laaja joukko väitelleitä tutkijoita ja tohtorikoulutettavia. Tutkimme erityisesti biosähköisiä ilmiöitä sekä soluissa että ihmisessä, uusia tapoja ja menetelmiä mitata fysiologisia signaaleja, fysiologisten signaalien ja kuvien käsittelyä ja analysointia, tulkintaa ja mallinnusta. Teemme tiivistä yhteistyötä alan teollisuuden kanssa. Opetuksemme keskittyy ihmisen biologisiin ja fysiologisten ilmiöihin sekä lääketieteellisen tekniikan menetelmiin ja sovelluksiin sisältäen elektroniikkaa, fysiikkaa ja informatiikkaa. Tutkintoon tähtäävää opetusta annamme perus- ja syventäviin opintoihin sekä tohtorikoulutukseen.
Tehtäväkuvaus: Tehtävä sijoittuu elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitokselle lääketieteellisen tekniikan tutkimus- ja opetusalalle.

Tehtäviin kuuluvat:
- opetuksen koordinointi ja kehittäminen
- opettaminen kandidaatti- ja DI-tason kursseilla
- kandidaatintöiden ohjaaminen
- laboratoriotöiden ja opinnäyteseminaarien organisointi
- opetuksen ja kurssikokonaisuuksien kehittäminen yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opetushenkilökunnan kanssa
- aktiivinen osallistuminen laitoksen tutkimukseen ja yritysyhteistyöhön.
Edellytykset: Tehtävä on opetuspainotteinen. Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa lääketieteellisen tekniikan alalta ja kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Tehtäviin hakeneiden henkilöiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagogiset ansiot, taito tuottaa opetusmateriaalia sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Tehtävää täytettäessä arvostetaan tieteellistä työskentelyä ulkomailla ja näyttöjä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää sekä suomen että englannin kielen sujuvaa hallitsemista, alan laboratoriotyömenetelmien tuntemusta ja hyvää organisointikykyä.

Tehtävää täytettäessä arvostetaan aiempaa opetuskokemusta lääketieteellisen tekniikan alalta, erityisesti fysiologisten signaalien ja kuvien prosessoinnista ja analysoinnista, mittausjärjestelmien tietämyksestä, sekä tilastollisista menetelmistä.

Tehtävään valittavalta edellytetään vähintään 10 opintopisteen verran yliopistopedagogisia opintoja tai niihin rinnastettavia opintoja. Mikäli valittavalla henkilöllä ei ole näitä opintoja suoritettuna työsuhteen alkaessa, opinnot tulee suorittaa kahden vuoden kuluessa työsuhteen aloittamisesta. TTY tarjoaa opettajilleen näitä opintoja henkilöstökoulutuksena.
Tarjoamme: Tarjoamme valittavalle henkilölle näköalapaikan alan opetukseen ja tutkimukseen mielenkiintoisessa, monitieteisessä ja kansainvälisessä yliopistossa. Alan opetus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä saman opetusalan professorien kanssa, mikä mahdollistaa myös tutkimukseen osallistumisen.
Palkkaus: Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Yliopistonlehtorin tehtävät asettuvat opetus- ja tutkimushenkilökunnan vaativuustasoille 6-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.
Koeaika: Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.
Muuta huomioitavaa: Tehtävä täytetään toistaiseksi, alkaen 1.12.2016 tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian tämän jälkeen. Tehtävä edellyttää hyväksytysti annettua opetusnäytettä.
Lisätietoja antaa: Lisätietoja antaa professori Lauri Sydänheimo, p. 044 534 1501, etunimi.sukunimi@tut.fi

Hakuohjeet: Jätä hakemus TTY:n sähköisellä lomakkeella viimeistään 27.10.2016.

Liitä hakemukseen CV sekä TTY:n mallin mukainen opetusportfolio.

Palaa