Account Manager

Ansökningstiden slutar 31.05.2018
Beskrivning av arbetsuppgift Vi söker efter en aktiv Account Manager till LokalTapiola Nylands företagsteam i Öst- och Mellannyland. Vår enhet sköter om företagens kundrelationer och nyanskaffning av företagskunder. Som Account Manager ansvarar du för nykundsanskaffning, skötsel av nuvarande kunder och utveckling av din egen kundportfölj. Du är en del av ett yrkeskunnigt team på dryga 20 personer, som hjälper dig med att nå dina försäljnings- och lönsamhetsmål.
Vi förväntar oss att du har en lämplig skolning, är initiativrik, kan jobba självständigt och har goda sociala kunskaper. Vi förväntar oss att du förstår dig på det lokala företagslivet i regionen och tidigare erfarenhet av liknande uppgifter ses som en fördel. För att klara av arbetsuppgifterna krävs möjlighet till att röra sig med egen bil. Mångsidiga språkkunskaper hjälper dig nå dina mål.
Vi erbjuder dig ett intressant, utmanande och givande arbete, där du har möjligheten att utveckla dig och bli en expert i företagsförsäkringsbranschen. Vi erbjuder konkurrenskraftiga produkter, en inlärningsperiod och en resultatbaserad lön.

LokalTapiola är en ömsesidigt ägd bolagsgrupp, som till 100 % ägs av kunderna och verkar lokalt via 20 regionbolag. LokalTapiola Nylands är ett av dessa bolag och har sin hemort i Borgå. Därtill har bolaget 12 kontor i Nyland och c. 120 anställda.
Mera information fås av Affärsverksamhetsdirektör Timo Rajala, tfn. 040 731 1622. Timo är främst tillgänglig 17.5 och 24.5 kl. 14-16.
Vi utför drogtest och granskar kreditupplysningarna på alla nya anställda.

Skicka in din ansökan via ansökningsformuläret.

Gå tillbaka