Öppen ansökan

Ansökningstiden slutar 15.06.2018
Beskrivning av arbetsuppgift Om det för närvarande inte finns någon ledig tjänst som intresserar dig så kan du lämna in en öppen ansökan här. Din ansökan sparas i sex månader och vi försöker aktivt gå igenom ansökningarna när nya uppgifter lediganslås. Vi kontaktar dig om en befattning i din region eller som du är intresserad av lediganslås.
Vi förväntar oss att du För arbetsuppgifterna i LokalTapiola-gruppen behövs olika sakkunniga och specialister. Du behöver inte vara försäkringssakkunnig, eftersom vi utbildar dig inom branschen och uppgiften. Kännedom om affärsekonomi, erfarenhet av kundbetjäning och försäljning är till fördel men viljan att lära sig och utvecklas samt att nå framgång är dina starkaste resurser.
Vi erbjuder LokalTapiola-gruppen är ömsesidig, ägs till 100 % av kunderna och verkar lokalt via 20 regionbolag. Våra tjänster omfattar skade- och livförsäkringar, placeringstjänster samt arbetshälsa och riskhantering för företag. Våra samarbetsparter är Pensionsförsäkringsbolaget Elo och S-Banken. Vi har över 3 400 anställda och nästan 1,5 miljoner ägarkunder. Vår målsättning är att vara Finlands ledande samarbetspartner inom trygghet, välfärd och ekonomi och alltid betjäna personligt, nära kunderna. Vår verksamhet styrs av gemensamma framgångar, företagaranda och framför allt av våra ägarkunders fördelar.
Mera information fås av Skicka in din ansökan med vidstående blankett.

Gå tillbaka