FAASI 1 Kesätyö lääketehtaiden automaatiotiimissä

Meitä Orionilaisia on 3400 yli 20 maassa ja työskentelemme hyvinkin erilaisissa tehtävissä. Joukostamme löytyy niin tutkijoita ja laborantteja kuin insinöörejä ja IT-asiantuntijoitakin sekä tuotantotyöntekijöitä ja monia muita. Tarjoamme työntekijöillemme monipuolisia sekä vastuullisia tehtäviä aidosti monialaisessa ympäristössä. Kannustamme oman osaamisen kehittämiseen ja tarjoamme mahdollisuuden vaikuttaa työtehtäviin ja oman urapolun luomiseen Orionilla. Me etsimme oman alansa huipputekijöitä, jotka jakavat aidon innostuksemme siihen, mitä teemme.
Hakuaika päättyy: 11.02.2018
Yksikkö: Orion Oyj
Paikkakunta: Espoo/Turku
Työsuhteen kesto: Määräaikainen
Tehtävän kuvaus: Haemme kahta kesätyöntekijää Orionin lääketehtaiden automaatiotiimiin. Toisessa tehtävässä korostuu erityisesti dokumentaation tuottaminen ja itsenäinen, avoin ja rohkea tiedonhaku sidosryhmiltä. Toisen kesätyöntekijän tehtäviin kuuluu lisäksi enemmän työskentelyä ”kentällä”. Työpiste voi sijaita Espoossa tai Turussa, mahdollisesti myös Salossa.

Keskeisiin tehtäviisi kuuluu:
- osallistuminen kesällä toteutettaviin kehitysprojekteihin automaatioresurssina
- projekteihin liittyvän dokumentaation tekeminen ja päivitys esim. projektien eri vaiheissa
- käyttäjävaatimusten ja toimintaohjeiden laadintaan / päivitykseen liittyvät tehtävät
- muutoksenhallintaprosessin dokumentoinnin tehtävät
- käyttöönottotöiden valvonta ja tukeminen kentällä yhteistyössä alihankkijoiden kanssa

Yksikön kuvaus: Orionin automaatiotiimi on osa Tekniset toiminnot –yksikköä, joka vastaa toimitusketjun tuotantotekniikasta ja kunnossapidon operatiivisesta toiminnasta. Yksikön tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että tuotannon keskeisten toimintojen laitteet ja järjestelmät täyttävät niille asetetut laatu-, turvallisuus- ja kapasiteettivaatimukset. Yhteistyössä tuotannon ja muiden sidosryhmien kanssa tekniset toiminnot johtaa lääkevalmistetuotannon operatiivista toimintaa ja vastaa osaltaan sen kehittämisestä vastaten muutoksista ml. investoinnit tekniikan osalta.

Automaatioryhmä vastaa toimitusketjun prosessi-, koneautomaatio- ja tehdasjärjestelmistä kaikilla Orionin tehdaspaikkakunnilla. Operatiivisessa toiminnassa automaatioryhmä vastaa järjestelmien kunnossapidosta ja ylläpidosta sekä tukee paikallista kunnossapitoa erityisesti vikatilanteissa. Ryhmä vastaa järjestelmien kehittämisestä ja niihin liittyvistä projekteista sekä osallistuu toiminnan muutos- ja kehitysprojekteihin sekä toimitusketjun ja tietojärjestelmien osalta yhtymä-tasolla.
Tarjoamme: Tarjoamme sinulle mahdollisuuden näyttää kykysi yhdessä Suomen innovatiivisimmassa yrityksessä. Lisäksi tarjoamme sinulle mahtavat kollegat ja mahdollisuuden haastaa itsesi mielenkiintoisten tehtävien parissa. Omien tehtäviesi lisäksi saat kesän aikana kattavan kuvan koko Orionin toiminnasta ja lukuisista eri tehtävistämme. Tervetuloa rakentamaan hyvinvointia koko kesäksi!
Edellytykset: Toivomme sinulta:
- soveltuvia automaatioalan ja/tai IT-alan opintoja
- hyvää dokumentointitaitoa suomen kielellä
- hyvää englannin kielen kirjallista osaamista
- näppäryyttä MS Office-ohjelmistojen kanssa

Lisäksi arvostamme:
- alan työkokemusta ja omaa harrastuneisuutta
- Autocad-osaamista
- matkustusvalmiutta eri tehtaille (Espoo, Salo, Turku)
- SAP-järjestelmän käyttöosaamista
- serialisoinnin tuntemusta

Voit olla valmistumisvaiheessa tai opintojesi alussa ja sinulla on vahva kiinnostus automaatiotekniikkaan.
Hyvät kommunikaatiotaidot ovat tässä tehtävässä välttämättömyys.

Palaa