Markkinointipäällikkö, Kotimaan myynti ja markkinointi, RX-markkinointi

Hakuaika päättyy: 12.12.2016
Yksikkö: Orion Oyj
Paikkakunta: Espoo
Työsuhteen kesto: Vakituinen
Yksikön kuvaus: Orion on markkinajohtaja lääkkeiden myynnissä Suomessa. Suomen myynti- ja markkinointiorganisaatio edistää Orionin ihmislääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden myyntiä pääkohderyhminään apteekit, lääkärit, hoitajat ja kuluttajat.
Tehtävän kuvaus: Tehtävänäsi RX:n markkinointipäällikkönä on edistää reseptilääkkeiden markkinointia ja myyntiä. Teet tiivistä yhteistyötä markkinointi- ja myyntitiimien sekä sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Toimit myös tiiviissä yhteistyössä markkinointi- ja myyntijohdon kanssa.

Keskeisiä vastuualueitasi ja tehtäviäsi ovat:
- vastaat pienen tiimisi kanssa Orionin kotimaan lääkkeiden korvattavien lääkkeiden hinnottelusta. Toimit myös pienen tiimisi esimiehenä.
- toteutat asiakaslähtöistä markkinointistrategiaa
- toimit tuotepäällikköjen tukena ja markkinointisuunnitelmien laadinnassa
- osallistut aktiivisesti myynnin rullaavaan suunnitteluun yhdessä myynnin ja markkinoinnin johdon kanssa
- Life Cycle Management on tärkeä osa työkuuvaasi. Analysoit markkinoilla tapahtuvia muutoksia ja mahdollisuuksia ja teet yhteistyössä tuotteistoon liittyviä toimenpiteitä huomioiden tuotteiston kannattavuus
- olet avainroolissa uusien reseptilääkkeiden ideointi-, evaluointi-, myyntiennustus-, hankinta- ja lanseerausprosesseissa. Olet mm. SAP-myynninennustejärjestelmän yksi pääkäyttäjä.
- olet aktiivinen verkostoituja, edustat organisaatiotamme (Kotimaan myynti ja markkinointi) monissa sisäisissä työryhmissä, joissa käsitellään tuotteiden tai toiminnan parannuksia
- osallistut eri työryhmien toimintaan myös ulkoisten sidosyhmien kanssa
- toimit mahdollisesti asiakaslehtien toimituskunnissa
- ylläpidät tarvittavia suhteita asiantuntijoihin, mielipidevaikuttajiin ja avainasiakkaisiin sekä Orion Pharman sisäisiin ja ulkoisiin yhteistyökumppaneihin
- toimit tuotepäällikön sijaisena tarvittaessa.
Edellytykset: Sinulla on
- lääketoimialan tuntemusta mahdollisesti myös Market Access -toiminnasta ja korvattavuuksien uusimisesta
- näyttöä ja kokemusta lääkemarkkinoinnista esim. tuotepäällikkönä
- kaupallinen/farmaseuttinen/luonnontieteellinen ylempi korkeakoulututkinto
- sujuva englannin kielen taito
- SAP-järjestelmän tuntemus katsotaan eduksi
- myynnin kokemus katsotaan eduksi

Tehtävä vaatii aktiivista vastuunottoa, systemaattisuutta, analyyttisyyttä sekä myös luovuutta. Pystyt hahmottamaan kokonaisuuksia nopeasti mutta ymmärrät, että yksityskohdat ovat tärkeitä ja pystyt myös toteuttamaan niitä. Olet toiminnassasi dynaaminen ja aikaansaava, pyrit tavoitteisiin asetettujen aikataulujen puitteissa ja pystyt tekemään päätöksiä. Sinulla on vahva halu kehittää ja viedä asioita eteenpäin kustannustehokkaasti. Sinulla on näyttöä tuloksellisesta markkinoinnista sekä sen kehittämisestä. Asiakaslähtöisyys ohjaa toimintaasi, seuraat ympäristöäsi ja kuuntelet asiakasta.
Tarjoamme: Tarjoamme laajan, monipuolisen ja mielenkiintoisen tehtävän, jossa sinulla on mahdollisuus kehittää Orionin kotimaan markkinointiviestintää osana RX-tiimiä ja yhdessä markkinointijohdon kanssa. Yhdessä onnistumme!
Lisätietoja tehtävästä: Peter Lindström, markkinointijohtaja, puh. 050 966 4622 (2.12. klo 14-16 ja 9.12. klo 10-12)
Lisäksi: Tehtävään valitulta henkilöltä edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää myös huumausainetestauksen.

Palaa