Tehdassuunnittelija / prosessisuunnittelija

Hakuaika päättyy: 02.10.2016
Yksikkö: Orion Oyj
Paikkakunta: Espoo
Työsuhteen kesto: Vakituinen
Yksikön kuvaus: Tekniset toiminnot –yksikkö vastaa toimitusketjun tuotantotekniikasta sisältäen kunnossapidon operatiivisen toiminnan, jonka tehtävänä on varmistaa, että tuotannon keskeisten toimintojen laitteet, tilat ja järjestelmät täyttävät niille asetetut laatu-, turvallisuus- ja kapasiteettivaatimukset. Yhteistyössä tuotannon ja muiden sidosryhmien kanssa tekniset toiminnot johtaa lääkevalmistetuotannon operatiivista toimintaa ja vastaa osaltaan sen kehittämisestä vastaten muutoksista ml. investoinnit tekniikan osalta.
Tehtävän kuvaus: Tehtäviisi kuuluvat
- tehdastason suunnittelu, logistiikka- ja layout-suunnittelu koko toimitusketjun alueella
- pakkaus-ja valmistuslinjojen sekä henkilö-ja materiaalivirtojen suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä poikkiorganisaattorisien vastuuhenkilöiden kanssa
- prosessien kapasiteettilaskelmat ja -suunnitelmat.

Lääkevalmistetuotannossa on jatkuvasti käynnissä useita toiminnan kehitys- ja investointihankkeita sekä tuotteisiin liittyviä muutoksia. Pääset työssäsi osallistumaan muutosten läpivientiin sekä vastaamaan osaltasi hankkeiden toteutumisesta ja toiminnan jatkuvasta kehittämisestä.
Edellytykset: Tehtävässä menestyminen edellyttää:
- suunnittelukokemusta laitos- ja tuotantotekniikasta
- tietämystä valmistus- ja pakkausprosesseista
- AutoCAD-ohjelmiston peruskäytön hyvää osaamista
- DI- tai AMK-tasoista koulutusta
- hyviä dokumentointitaitoja
- hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista

GMP- ja Lean-ymmärrys ovat eduksi.

Olet oma-aloitteinen, ennakoiva, helposti lähestyttävä ja ratkaisukeskeinen. Sinulla on kyky työskennellä myös paineen alla ja tehdä nopeastikin harkittuja ja selkeitä päätöksiä. Tulet toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja sinulla on kokemusta toimimisesta laajassa yhteistyöverkostossa.
Tarjoamme: Tarjoamme sinulle mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä kansainvälisillä markkinoilla toimivassa suomalaisessa lääkeyrityksessä sekä mahdollisuuden itsesi ja osaamisesi jatkuvaan kehittämiseen.
Lisätietoja tehtävästä: Hannu Tuohimaa, puh. 050 966 7683 (parhaiten tavoitettavissa ma-pe klo 15-16)
Lisäksi: Tehtävään valitulta henkilöltä edellytetään hyväksyttyä terveystarkastusta, joka sisältää myös huumausainetestauksen.
Lisäksi: Valitusta henkilöstä tullaan teettämään turvallisuusselvitys ennen työsuhteen alkua.

Palaa