Front-end Mestari (Opteam) (nro 673728)

Asiakasyrityksen nimi Muu
Tulosyksikkö: Tampere
Sijainti: Pirkanmaa, Tampere
Tehtävätaso Asiantuntija
Toimiala: IT
Työsuhteen tyyppi: Vakituinen
Hakuaika päättyy: 13.08.2017
Tehtävän kuvaus Rekrytoivassa koulutusohjelmassa useita Pirkanmaalaisia ICT-alan yrityksiä etsii uusia osaajia avoinna oleviin ohjelmistokehityksen tehtäviinsä. Koulutussisältö koostuu teoriaopinnoista sekä työssäoppimisesta ja tähtää osallistujien työllistymiseen koulutuksen jälkeen mukana oleviin yhteistyöyrityksiin. Koulutuksessa pääset heti mukaan yrityksen käytännön tehtäviin, saaden samalla opetusta moderneista ohjelmistokehityksen välineistä.

Työllistämisyhteistyössä on mukana mm. seuraavat yritykset ACCENTURE OY, ETTEPLAN FINLAND OY, SYMBIO FINLAND OY, CINIA GROUP OY, ACCOUNTOR SOFTWARE OY, GENIEM OY, FINNPOS SYSTEMS OY, RD VELHO OY, TAPLAUSE OY ja PADIO OY.

Koulutuksen tavoitteet
Koulutuksen suoritettuaan henkilö omaa kattavat tiedot nykyaikaisesta sovelluskehityksestä web-ympäristössä. Henkilö kykenee osallistumaan yrityksen ohjelmistoprojekteihin ns. front-end -kehittäjänä.

Kohderyhmä
Työelämässä toimivat/toimineet ict-alan ammattilaiset, joilta puuttuu nykyaikaiset sovelluskehitystaidot web-ympäristössä.

Toteuttaminen
Koulutus toteutetaan yhteistyössä Pirkanmaan TE-toimiston, Opteamin ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutussisällöistä vastaa TAMK. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena. Lähiopetusta järjestetään. Lähipäiviin sisältyy käytännön harjoituksia tietokoneluokassa. Muu työskentely tapahtuu etäopiskeluna. Koulutus on suomenkielistä, mutta opiskelijalla tulee olla valmiudet käyttää englantia. Koulutusmateriaali on pääosin englanninkielinen.

Koulutuksen sisältö:

Web Standards and HTML5
· About Web Standards
o HTML, CSS, EcmaScript, XML HTTP
· HTTP Connection in detail
· XML Techniques
· Wellformed and Valid in Concepts
· Introduction to HTML
o HTML versions, XHTML vs HTML, Doctypes in detail, Creating document outline, Understanding semantic markup
· HTML Basic Elements
o Text elements, Links, Lists, Tables, Images
· HTML Forms in Detail
· HTML5
o Differences, New Syntax, Rich Media, HTML5 Forms
· Homework Assignment

Styling Web Pages: CSS3
· Introduction CSS
· CSS Basics
o Applying CSS, Simple Selectors
· Selectors and Inheritance
· Working with Text
· Box Model
· Positioning elements
· List, Links and Tables
· Styling Forms
· Backgrounds
· CSS3: Transformations
· Media Types and Queries
· Responsive Design
· Homework Assignment

Introduction to JavaScript
· JavaScript Basics
o Variables, Datatypes, Operators, Control Structors
· Functions in JavaScript
· Object Oriented Programming in JS
· EcmaScript Versions
o ES2015, ES2016
· EcmaScript 2016
o Constants, Scoping, Arrow Functions, Parameter Handling, Literals, Regex, Object Properties, Modules, Classes, Iterators, Built in methods, Promises
· Internalization & Localization
· Homework Assignment

Advanced JavaScript
· JavaScript Projects
o NodeJS and npm, Gulp, Grunt, Unit Testing, Minification
· Browser Object Model
o Event Handling, Document Object Model
· Ajax
· ES6 in Browsers
· JavaScript Modules
o CommonJS, AMD, UMD, ES6 Modules
· JavaScript API and HTML5
o Web Workers, Canvas, Web Storage, Indexed DB
· TypeScript
· Overview of JS Frameworks in Frontend
o JQuery, Bootstrap, SPA in General, AngularJS 1.x, Angular2, ReactJS
· Homework Assignment
Front-End JavaScript Frameworks: Angular2 and ReactJS
· SPA - apps today
o What is Single-page Apps, MVC
· Angular2
o Recap of TypeScript, Angular2, Creating Angular2 Project, Components, Styling, Dependency Injection, Routing, Connecting to REST, Forms, validation, data model
· ReactJS and JSX
o ReactJS - architecture, Virtual DOM, ES6 Usage in ReactJS, Components, JSX - compiling, State of the component, Component hierarchy, Navigations, Connecting to Rest, Advanced Usage: Redux and/or Flux architecture
· Homework Assignment

RESTful Web Services (NodeJS or Java EE/Spring)

· About Web - server
· What is REST? RESTful?
o Client - Server, Stateless, Cacheable, Layered System, Code on Demand, Uniform Interface
· Uniform Interface in Detail
o HTTP and Resources
· AJAX and REST
· REST Best Practices
· Database Connection
· Connecting Frontend to Backend
· Homework Assignment

Full-stack Project
· Implementing Full Stack App using Frontend and Backend
Muuta AIKATAULU:
Koulutusinfo pidetään 3.8.2017 klo 13-15, Pellavatehtaankatu 25, Patruuna (2. krs)
Koulutuksen haku päättyy 13.8.2017
Osallistujavalinnat tehdään 31.8.2017 mennessä.
Koulutus alkaa 4.9.2017.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN:
Täytäthän hakemuksesi huolella, sillä se on samalla työhakemus.
Voit seurata hakemuksesi tilaa reaaliaikaisesti Oma asiointi -palvelussa:
www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > Henkilöasiakas > Työvoimakoulutus

HAE MYÖS OPTEAMIN SIVUJEN KAUTTA!

LISÄTIEDOT:
Lisätietoja työvoimakoulutuksesta, hakeutumisesta sekä työvoimakoulutusetuuksista:

TE-palveluiden koulutusneuvonta p. 0295 020 702 (ma-pe klo 9-16.15)
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi
www.bit.ly/Työvoimakoulutus

Lisätietoja työnantajista ja koulutuksesta:
Opteam: Tero Hakala, 040 537 6976, tero.hakala@opteam.fi

Koulutuksen yhteyshenkilöt Pirkanmaan TE-toimistossa:
Marita Salonen, 0295 045 752, marita.salonen@te-toimisto.fi
Kaisa Saarimaa, 0295 045 839, kaisa.saarimaa@te-toimisto.fi

Koulutusorganisaation yhteystiedot (TAMK):
Kristiina Lilja, 050 373 2966, kristiina.lilja@tamk.fi
Jussi Pohjolainen, 040 718 4338, jussi.pohjolainen@tamk.fi

Palaa