Aluepäällikkö, AC-huoneet

Hakuaika päättyy 30.11.2017
Paikkakunta Turku
Tehtävän kuvaus Meyer Turku on arvostettu risteilijärakentamisen edelläkävijä, jonka tulevaisuuden näkymät ovat hyvin positiivisia. Risteilijälaivat ovat vaativan innovaatio- ja teknologiatason kelluvia kaupunkeja ja niiden parissa työskentely on mielenkiintoista ja haastavaa.

Vahvistamme jatkuvasti organisaatiotamme, tarjoten erittäin kiinnostavia ja monipuolisia tehtäviä laivanrakennuksen kansainvälisellä näköalapaikalla ja haemme nyt teknisen koulutuksen saanutta ja jo muutaman vuoden työkokemuksen omaavaa henkilöä Turun telakan varustelun uudelle osastolle.

"MAC Turku HVAC Department" on erikoistunut laivan ilmastointijärjestelmään ja toimii HVAC-asioiden keskuksena Turussa, sekä tiiviissä kansainvälisessä yhteistyössä Saksassa Hampurissa ja Papenburgissa sijaitsevien toimintojen kanssa.

ALUEPÄÄLLIKKÖ, AC-HUONEET

• Vastaa alueestaan teknisesti, laadullisesti, aikataulullisesti sekä taloudellisesti
• Toimii oman aluekokonaisuutensa projektivastuullisena vetäjänä valmistussuunnitteluvaiheesta alkaen alueen lopputarkastukseen asti
• Toimii osastopäällikön alaisuudessa, valvoen ja ohjaten alueensa työturvallisuutta sekä huolehtii töiden yhteensovittamisesta
• Toimii yhteystyönjohtajana eri alueiden KT-toimittajille ja muille yhteistyökumppaneille
• Vastaa että alueella työskentelevät työnjohtajat/yhteystyönjohtajat ja työntekijät ovat tietoisia töiden laatuvaatimuksista ja että työt tehdään laatuvaatimusten mukaisesti
• Vastaa tuotannon aikatauluista omien alueidensa suhteen, edistymäraportoinnista ja sen oikeellisuudesta
• Vastaa siitä, että alue/järjestelmä täyttää erittelyn, luokitussäännöt ja viranomaisten vaatimukset
• Vastaa tilaaja- ja viranomaisyhteyksistä alueellaan
• KT-alueilla toimii toimittajan yhteyshenkilönä
• Huolehtii palautteen käsittelystä prosessin ajan ja projektin loputtua
• Toimii teknisenä käsittelijänä KT-hankintaneuvotteluissa
• Toimii työnjohdon ja sekä yhteystyönjohtajien hallinnollisena esimiehenä
• Vastaa alihankintamiehityksen suunnittelusta, toteutuksesta ja valvonnasta
• Huolehtii, että alueella kaikki tekijät ovat tietoisia muiden alueelle vaikuttavien aikataulujen valmiuksista ja että heillä on edellytykset aikataulun mukaisille valmiuksien saavuttamisille
Edellytykset • Kokonaisvaltaista laivanrakennusprosessin ymmärrystä
• Ilmastointijärjestelmiin liittyvää työkokemusta
• Kykyä omaksua isoja asiakokonaisuuksia ja -ratkaisuja sekä ymmärtää niiden suhde ja vaikutus toisiinsa
• Vahvaa ja luontevaa kommunikointikykyä ihmisten kanssa
• Elävää ja ideoivaa kykyä käsitellä asioita ja samalla kyky käsitellä asioita prosesseina, analyyttisesti ja johdonmukaisesti
• Tehtävään sopivaa koulutusta (tekninen yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto), mielellään kokemusta vastaavasta tehtävästä
• Hyvää suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa
• Kykyä ja halua kehittää osaston toimintatapoja sekä kehittyä myös itse ammattilaisena
• Tiukkojen aikataulujen puitteissa toimimista ja ajoittaista paineensietokykyä

Näiden lisäksi työskentelytapasi on pitkäjänteinen ja vastuullinen. Olet luontainen johtajatyyppi, osaat innostaa ja motivoida niin omaa henkilöstöä kuin alihankintaketjua. Työskentelet itsenäisesti ja oma-aloitteisesti, mutta olet myös tiimipelaaja. Haluat vaikuttaa omalla osaamisalueellasi. Olet helposti lähestyttävä, aktiivinen vuorovaikuttaja ja työskentelet joustavasti eri ammattiryhmien kanssa.

Tarjoamme • vakituisen työsuhteen
• mielenkiintoisen, monipuolisen ja vastuullisen työn
• mukavat työkaverit
• työympäristön, jossa työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen panostetaan
• mahdollisuuden osallistua toimintatapojemme kehittämiseen yhdessä muiden ammattilaisten kanssa
Lisätietoja antaa Janne Weckman
Osastopäällikkö
MAC Turku HVAC Department
+358 40 833 8871
janne.weckman@meyerturku.fi

Arkisin klo 18.00 asti.
Hakeminen Jätä hakemus sähköisellä hakemuslomakkeella 30.11.2017 mennessä.

Palaa