Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille, teollisuudelle ja infrastruktuurille. Palveluitamme käytetään toimistoissa, asunnoissa, teollisuuslaitoksissa ja julkisissa rakennuksissa sekä infrastruktuurissa. Tavoitteemme on varmistaa liiketoiminnan häiriöttömyys ja turvallisuus, terveelliset ja viihtyisät olosuhteet, kiinteistön optimaalinen toiminta ja kustannushallinta. Visiomme on olla yksi alan johtavista toimijoista Euroopassa ja tarjota kiinteistöille ja teollisuudelle edistyneitä ja kestäviä elinkaariratkaisuja. Vahvuuksiamme ovat teknologinen osaaminen ja laajat palvelut, jotka kattavat kaikki tekniset osa-alueet kiinteistöjen ja teollisuuslaitosten koko elinkaaren ajan. Vuoden 2016 liikevaihtomme oli noin 2,4 miljardia euroa. Caverionilla on noin 17 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Tutustu tarinaamme: www.caverion.fi/Csaga #Csaga

Caverion Suomi Oy Turvalaiteasentajien Rekry-koulutus

Yritys: Caverion Suomi
Paikkakunta Pääkaupunkiseutu, Turku, Hämeenlinna
Tehtävän kuvaus

Ajankohta *

Kartoitusaika 12.2.2018 – 16.2.2018 Koulutusaika 19.2.2018 – 25.5.2018

Kesto*

Kartoitus 5 päivää, koulutukseen valituille 26 lähipäivää ja 40 työssäoppimispäivää

Tavoitteet ja hyödyt

RekryKoulutuksen tavoitteena on kouluttaa turvalaiteasentajia ja tarjota heille mahdollisuus työllistyä Caverion Suomi Oy:lle koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan.

Tässä koulutuksessa osallistujat saavat turvalaitteisiin liittyvää yleisnäkemystä ja perustaitoja, joiden avulla he pystyvät toimimaan asentajan apuna erilaisten turvalaitteiden asennuksessa. Tämä koulutus luo hyvän pohjan myöhemmälle turvalaitealan opiskelulle ja osaamisen laajentamiselle.

Odotamme

Kohderyhmä

Tähän rekrykoulutukseen soveltuva pohjakoulutus on turvallisuus- tai tietoliikenne- tai sähköalan pohjakoulutus. Ehdottomia edellytyksiä ovat mm. nuhteeton tausta, hyvät kädentaidot, riittävä työssä tarvittava suomen kielen taito, hyvä fyysinen kunto, ajokortti sekä aito innostus alan tehtäviin. Lisäksi hyviä ammatissa auttavia taitoja ovat mm tietoliikenteen, mekaanisen lukituksen, yritysturvallisuuden tai sähköturvallisuuden tuntemus.

Hakijan tulee olla työtön työnhakija tai työttömyysuhan alainen henkilö.

Sisältö

Koulutuksessa opiskelijat perehtyvät turvalaiteasennukseen, jonka pääpaino on kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmissä. Koulutuksessa opiskellaan myös palonilmoitin- ja rikosilmoitinjärjestelmien osaamisalueita.

Tarjoamme

Toteutus

Esivalinta alkukartoitukseen suoritetaan hakemusten perusteella. Alkukartoituksen, 5 päivää, aikana osallistujan ammattitaito sekä valmiudet opiskeluun ja kyseiseen ammattiin kartoitetaan. Ammatilliseen koulutukseen valituille osallistujille laaditaan kartoituksen pohjalta henkilökohtainen suunnitelma koulutuksen suorittamiseksi. Niille, jotka eivät jatka ammatillisessa koulutuksessa, tehdään työllistymistä tukeva jatkosuunnitelma. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, etäopiskelua sekä työssäoppimista. Lähiopetuspäiviä on 26 ja työssäoppimispäiviä 40.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena: lähiopetus (alustukset, luennot, harjoitukset ja oppimistehtävät), itseopiskelu ja työssäoppiminen. Työssäoppiminen suoritetaan aidoissa Caverion Suomi Oy:n työkohteissa.

Ryhmän koko: Alkukartoituksessa ryhmän koko 12, joista varsinaiseen koulutukseen valitaan 6opiskelijaa.

Koulutuspaikka

Amiedu, Valimotie 8, Helsinki, Pitäjänmäki Työssäoppiminen tapahtuu Caverion Suomi Oy työkohteissa eri puolilla Etelä-Suomea. Alueet tai kaupungit, joihin koulutetut henkilöt sijoittuvat ovat: Turku, Hämeenlinna ja pääkaupunkiseutu.

Lisätiedot

Juha Bäckman/ Kai Hämäläinen puh. 020 7461 264/ 0207461 208 juha.backman@amiedu.fi

Asiakaspalvelu (ma-pe klo 8-16) puhelin 010 80 80 90 asiakaspalvelu@amiedu.fi

Hakeminen

Haku koulutukseen päättyy 31.1.2018. Hakeminen tapahtuu oman työ- ja elinkeinotoimiston kautta tai työ- ja elinkeinoministeriön internetsivuilla www.te-palvelut.fi olevalla sähköisellä hakulomakkeella. Koulutuksen numero on 676036.

Haku päättyy*

31.1.2018

Hinta

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Koulutusneuvonnasta ma-pe klo 9-1615 numerosta 0295020702 tai sähköpostitse: koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Palaa